Mediation Wetgeving

De Wet bevordering mediation kan er toe leiden dat mediation een gelijkwaardige plaats krijgt naast geschillenbeslechting door middel van het juridisch oordeel van de burgerlijke rechter of bestuursrechter. In onze optiek is een wet die mediation bevordert niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.