Project werkwijzer ArbeidsMediation - wAM

De projectgroep wAM is ingesteld met het doel om een werkwijzer te ontwikkelen die alle betrokken actoren bij arbeidsmediation (werkgevers, werknemers, mediators, providers, verwijzers, bedrijfsartsen, casemanagers etc.) meer zekerheid en duidelijkheid geeft.

De NMV hoopt met de werkwijzer een dusdanig “kwaliteitskader” neer te zetten dat richting, inzicht en houvast biedt en in het bijzonder helderheid verschaft over de positie en werkwijze van de arbeidsmediator. Wat kun je van elkaar verwachten, hoe manage je alle belangen, hoe ga je met elkaar om als het mis gaat? Kortom een werkwijzer met kwaliteitskader voor arbeidsmediators.

Kunt u ons van informatie voorzien die we bij de ontwikkeling van de wAM niet mogen missen? Wilt u op de hoogte blijven met updates over de voortgang van het project wAM? Of meedoen aan de online enquête die later wordt uitgestuurd om de werkwijzer nog verder te verfijnen?

Stuur dan een mail naar: wam@mediatorsvereniging.nl

We kijken uit naar uw input!