Herziening Rechtsbijstand

De Herziening Rechtsbijstand kan er toe leiden dat de tweedeling tussen zelfredzame en niet-zelfredzame burgers alleen maar groter wordt. Mediation kan een serieus, gelijkwaardig alternatief zijn voor een gang naar de rechter.