Login mediator

Vertrouwenspersoon

De NMv-vertrouwenspersoon fungeert als mentor voor kwesties waarmee u als mediator zich geen raad weet en geeft preventief advies bij een klachtdreiging. Ook ondersteunt de vertrouwenspersoon mediators tegen wie een klacht is ingediend of een tuchtzaak loopt.

In geval van ‘zich geen raad weten’ en preventie

Het gaat bij deze gevallen in de kern meestal over de grenzen van de verantwoordelijkheid en de precieze positie van de betrokken mediator in een lopende mediation. Het verwerven van voldoende afstand tot wat er speelt, is bijna altijd wat de mediator – bewust of onbewust – zoekt. Iets anders wordt het, indien er daadwerkelijk een klacht is ingediend.

In geval van een ingediende klacht

Als er een klacht is ingediend, dan komt deze terecht bij een klachtenbehandelaar dan wel eindigen als een tuchtzaak. De klachtenbehandeling is een meer informele fase waarin de klagende partij in het middelpunt staat en heeft tot doel een bevredigende oplossing te vinden voor de klacht van deze partij waarmee de mediator kan instemmen.

Wat doet de vertrouwenspersoon hierbij voor de aangeklaagde? De vertrouwenspersoon gaat eerst na of de betrokken mediator iets niet goed (genoeg) heeft gedaan en zo ja, dan laat de vertrouwenspersoon hem of haar zo spoedig mogelijk het boetekleed aantrekken. Functioneerde de mediator goed, dan kijkt de vertrouwenspersoon mee naar wat de klagende partij nodig heeft om de klacht in te trekken.

Het tuchtrecht is een juridische fase waarin klachten worden getoetst aan wet- en regelgeving, in het bijzonder aan de gedragsregels voor de MfN-registermediator. Hierbij gaat het vooral om integriteit. De vertrouwenspersoon loopt nauwkeurig na wat de betrokken mediator feitelijk in de mediation heeft gedaan dan wel nagelaten. In het verweer staat het eigen belang van de mediator voorop. Dit mag en moet ook. Hoger beroep is mogelijk. Hierin wordt de casus nog sterker juridisch beoordeeld. Het is voor de mediator ‘de laatste kans’. De vertrouwenspersoon draagt dan zorg voor een zo goed mogelijke behandeling, passend bij de specifieke kenmerken van de casus. Dit laatste is vooral voor familiemediators van groot belang, omdat de situatie waarin zij moeten functioneren bijzonder veeleisend kan zijn.

Klachtenprocedure MfN

Als MfN-registermediator kunt u zich ook tot het MfN-bureau richten met vragen over de klachtenprocedure tegen een MfN-registermediator en algemene vragen over MfN-regelgeving zoals de gedragsregels, het mediationreglement en de mediationovereenkomst. Meer informatie over het MfN-register vindt u op www.mfnregister.nl.

NMv-vertrouwenspersoon

De NMv kent twee vertrouwenspersonen:

  • mr. drs. Paul Wijntje tel. 06 – 20769174 of 0475 – 320438
  • ir. Huub Sprangers tel. 070 – 3284144

Contact bij voorkeur tijdens kantooruren.

Meer informatie

De vertrouwenspersoon gaf op het Mediationcongres 2015 de presentatie ‘Wat als je het zelf niet meer weet?’. Hierin staat alle informatie over de vertrouwenspersoon NMv nog een keer op een rij.

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.