Login mediator

Workshops Lustrumfestival op 13 juni

Het festivalprogramma bestaat uit een plenaire opening met aansluitend twee workshoprondes. Per ronde kunt zich inschrijven voor één workshop. Of u neemt deel aan een van de ‘Table Talks’.

Workshops eerste ronde

1.1

Pesten op het werk

Pesten op het werk kan op veel verschillende manieren: kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen. Sinds kort is er een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat bedrijven ondersteunt bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Het ministerie licht haar beleid kort toe. Vervolgens gaat inhoudelijke expert Alie Kuiper in op een aantal aspecten, zoals: hoe herken je de uitingsvormen van pesten? Wie lopen risico om gepest te worden? Waarom pesten mensen? En wat is de rol van vertrouwenspersonen en mediators bij ‘pestklachten’ in de context van een werksituatie? Wat is de positie van de werkgever wanneer afspraken gemaakt worden tussen betrokkenen: degene die last ervaart van pestgedrag en degene die daarvan beschuldigd wordt? Uiteraard met praktijkvoorbeelden.

Albert de Boer is beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alie Kuiper is bedrijfskundige en verbonden aan het bureau Bezemer Kuiper & Schubad. Alie Kuiper ondersteunt organisaties zowel bij het aanpakken van concrete cases van ongewenst gedrag als bij het vormgeven van beleid gericht op preventie. Zij heeft zowel nationaal als internationaal meegewerkt aan diverse onderzoeken, publicaties en congressen over ongewenste omgangsvormen op het werk.

 

1.2.1 en 1.2.2

Rock Your Business

Wat kan muziek (maken) je leren over onderhandelen en teambuilding? Internationaal onderhandelaar Geert-Jan Hoek, trainer Marnix Stassen en docent Bert Blanken delen een gezamenlijke passie, de muziek. Welke rol kan muziek spelen bij succesvol zakendoen? Deze drie muzikanten nemen je mee op een verrassend en muzikaal avontuur.

Geert-Jan Hoek is een internationaal opererend juridisch adviseur en sparring partner voor grote bedrijven bij o.a. complexe transities. Daarnaast is hij een fervent muzikant. Marnix Stassen is professioneel percussionist en geeft percussieworkshops aan bedrijven met teambuilding als belangrijkste uitgangspunt. Bert Blanken was een van de grondleggers van de conservatoriumopleiding ‘docent popmuziek’ en is muzikant en docent.

1.3

Vloggen als Marketingtool

Video is dé manier om contact te maken met je doelgroep. Toch is het voor veel mensen een drempel om zichzelf in het centrum van de aandacht te zetten met een ‘vlog’. En dat is jammer, want vloggen is een bijzonder effectieve manier om jezelf overtuigend te presenteren. In deze workshop leer je van Elisabeth Griffioen de basisregels van het filmen met je smartphone, je ontdekt hoe je beginnersfouten vermijdt en hoe je een filmpje opbouwt en een item aantrekkelijk in beeld brengt. En natuurlijk ga je niet naar huis voordat je met je eigen telefoon een filmpje hebt gemaakt om het geleerde in praktijk te brengen!

‘Videovakvrouw’ Elisabeth Griffioen begon met monteren, werd regisseur, eindredacteur en conceptontwikkelaar. Toen internet haar intrede deed realiseerde ze zich dat dit echt haar domein was. Ze zag alle kansen die het internet kon bieden, ook voor zelfstandige ondernemers. En opeens was daar, de Videovakvrouw!

1.4

Systeemdenken bij samenwerken

Samenwerken is een kunst. Als er samengewerkt wordt in groepen en teams ontstaan er vanzelfsprekend allerlei vormen van dynamiek, die soms leiden tot conflict. Vaak komt dat omdat een groep bestaat uit een aantal individuen. Als individu hebben we de neiging elkaar vanuit die positie te bezien. Wat is het effect als we onze blik richten op wat zich tussen mensen afspeelt in plaats van iedereen in de groep op zich te bekijken? Aan het eind van deze workshop hebt u kennisgemaakt met een aantal basisbegrippen van systeemdenken, een betrekkingsnetwerk getekend en zicht gekregen op nieuwe interventies.

Esther Veldhuijzen van Zanten werkt als organisatieadviseur en is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Ze ontwerpt, organiseert en begeleidt samenwerkings- en leerprocessen. Ook ondersteunt ze bij spanningen in samenwerking. Haar aanpak ontwikkelt ze vanuit een systemisch denkkader. Esther is partner bij VIJFadvies en 10W40. Ook schreef ze als co-auteur het boek ‘Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden’.

1.5

Doorbreken van impasses –
aan de slag als leefomgevingsmediator

Duik in de wereld van de leefomgevingsmediator, en beleef wat daar allemaal bij komt kijken. Na een korte speeddate ga je aan de slag in een echte (snelkookpan) intervisiecasus waarbij je gewoon jezelf kunt zijn of een rol kunt spelen, net wat je leuk vindt. We bespreken het vervolgens na om van elkaar te leren. Deze bijeenkomst wordt vormgegeven door de Stichting Mediation in Milieu & Ruimtelijke Ordening in samenwerking met de Vereniging Bouwmediators. Beiden hebben als doel het gebruik van mediation te stimuleren. De stichting MRO op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, ook wel aangeduid met de term leefomgeving, De Vereniging Bouwmediators richt zich op de bouw-, infra- en vastgoedsector. Als kers op de taart zal tijdens deze bijeenkomst het nieuwe boek ‘Doorbreken van Impasses’ aan Dick Allewijn worden aangeboden.

De workshop wordt geleid door Ellen Ninaber. Ellen heeft brede en internationale ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen en oplossen van conflicten.

1.6

Als ik in jouw schoenen zou staan…

In deze workshop werken we met ‘kinesthetische empathie’ wat betekent om in de beweging van een ander te stappen. Het is een vorm van non-verbale communicatie waarbij de ‘beweeg-redenen’ van jezelf en anderen zichtbaar worden gemaakt. Wat beweegt de ander(en)? Hoe vertaal je dat naar feedback en feed forward? Hoe kan je dat inzetten in je werk als mediator?

De workshop wordt gegeven door Peter Rombouts. Peter is organisatie-adviseur, trainer en coach én drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Hij werkt met beweging als niet-talige interventie in het begeleiden van mensen, teams en organisaties.

1.7

Het Nationale Gesprek: voorbij de pilotfase en nu door!

In deze interactieve bijeenkomst lichten Steven de Winter en Marcel Douma de ontstaansgeschiedenis van Het Nationale Gesprek toe, presenteren ze de resultaten tot zover en gaan met u in gesprek over de vraag: hoe nu versnellen? De pilotfase is voorbij, mediators en burgemeesters zijn opgelijnd en de kring van enthousiaste betrokkenen is vergroot. Welke suggesties om dit initatief verder uit te rollen kunt u de initiatiefgroep aanreiken, en welke partijen zouden daar bij betrokken kunnen worden? En welke vernieuwende ideeën heeft u over (gespreks-)technieken om groepen mensen uit een wijk of stad met elkaar in gesprek te brengen die anders nooit met elkaar in contact komen door vooroordelen of gebrek aan durf?

Steven de Winter heeft een journalistieke achtergrond, is MfN-registermediator en één van de eerste initiatiefnemers van Het Nationale Gesprek. Marcel Douma studeerde bedrijfskunde, had een familiebedrijf en runt  nu samen met Henk van der Honing een succesvol adviesbureau waarbij hij afwisselend optreedt als coach, trainer, MfN-registermediator of procesbegeleider al naar gelang de situatie vraagt.  Beiden zijn lid van de initiatiefgroep Het Nationale Gesprek. Het Nationale Gesprek: “omdat een goed gesprek verbindt.”

Workshops tweede ronde

2.1

Deel van het geheel, kijken met de systemische bril

Iedereen is onderdeel van verschillende leefsystemen, niet alleen het gezin en de familie, maar ook werk, vrije tijd, cultuur etc. Elk systeem wordt beheerst door (onzichtbare) wetmatigheden en ordeningen. Kijk je met een systemische bril dan herken je verstoringen in het systeem en krijg je zicht op de verschillende (conflict)lagen. Systemische interventies bieden een helpende beweging, zonder oordeel. In deze workshop maak je kennis met de invloed van systeemdynamiek op het conflict en de drie systemische basiswetten. Je gaat zelf systeemdynamiek waarnemen en krijgt een kijkje in de mogelijkheden hoe hiermee aan de mediationtafel te werken.

Christel Hobbelen is een ervaren mediator, rechtbankmediator, coach en trainer. Christel begeleidt met name mediations op het gebied van echtscheiding- en familieconflicten. Sinds 2008 geeft ze training aan collega mediators en hulpverleners in het systemisch werken voor (familie)mediators. Bij het MTi is ze o.a. als trainer betrokken bij de Specialisatie Familiemediation en de Professionele Mediation opleiding.

2.2

Presentatie nieuwe druk Handboek Mediation

Het Handboek Mediation is één van de pijlers van het vakgebied van mediation vanwege de fundamentele bespreking van alle onderwerpen die mediation betreffen. Ook vervult de inhoud van het Handboek Mediation een belangrijke rol bij de certificering van mediation. Met trots presenteren uitgever, redactie en auteurs de geheel herziene zesde druk tijdens het NMv-festival. Tijdens deze boekpresentatie voert Alex Brenninkmeijer, oud Nationale ombudsman, een vraaggesprek met Peter Ingelse, mediator, arbiter en bindend adviseur. U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen!

 

Fotograaf: Jaqueline de Haas

 

2.3

Nonviolent communication in mediation

Hester Macrander is internationaal gecertificeerd trainer in Nonviolent communication (NVC), ook wel: ‘Geweldloze’ of ‘Verbindende Communicatie’ genoemd. Zij heeft zich onder meer verdiept in mediation op deze basis. Hester is zeer enthousiast over wat dit proces kan toevoegen aan mediation. De uitspraak van Marshall Rosenberg, dat ieder conflict binnen 20 minuten is opgelost als de strijdende partijen elkaars behoefte (wens, waarde, drijfveer) kunnen benoemen, zal Hester in deze workshop de deelnemers laten ervaren. Naar de essentie van empathisch luisteren!

Hester Macrander is opgeleid als theaterregisseur, theaterdocent en docent Nederlands. Ze was in 1991 een van de finalisten van het Vara’s Leids Cabaretfestival en heeft daarna veertien cabaretprogramma’s gemaakt. Daarna heeft ze zich breder ontwikkeld. Sinds 2016 is ze internationaal gecertificeerd trainer in Verbindende Communicatie. Alles wat Hester doet is een combinatie van taal en theater, gedrag en communicatie.

2.4

Hoe blijf je in je kracht als professional?

Faciliteren, coachen, mediaten en presenteren vraagt om focus,  het niet weten en in het nu zijn als een bevlogen inspirator. Dat is topsport pur sang, vaak zonder duidelijke spelregels. Ben je in staat om in dat krachtenveld functioneel te blijven denken? Kan je onderstromen oordeelloos aanschouwen? En hoe goed zorg je voor jezelf?

MiChiel Zeegers begeleidt groepen en individuen in zowel profit als non-profit organisaties waarbij aandacht, beweging en contact maken centraal staan. Hij begon ooit als hulpverlener (8 jaar psychiatrie), werd toneelspeler, leerde presenteren en werd documentairemaker. Sinds 2007 is hij werkzaam als trainer/ coach. Zijn specialisaties zijn onder andere teambuilding, mindfulness, (multiculturele) diversiteit en systemisch coachen (www.youtomecoaching.nl). MiChiel laat je in deze korte workshop op een speelse manier kennismaken met zijn werkwijze, zodat iedereen in staat is om met een nieuw verworven inzicht naar zijn of haar spiegelbeeld te kijken.

2.5

Cultuurverschillen in het beMIDDELpunt

In onze huidige wereld, waar grenzen vervagen door globalisering en migratie is het belangrijk om je er bewust van te zijn van hoe ‘interculturele communicatie’ werkt. We leven en werken tenslotte steeds meer in een complexe mix van culturen. Uit onderzoek blijkt dat interculturele communicatie een vaardigheid is die we kunnen ontwikkelen en die kan helpen om elkaar beter te ‘verstaan’, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Want ook in ons werk krijgen we steeds vaker te maken met mensen met verschillende, culturele achtergronden. Die verschillen hoeven geen belemmering te vormen, sterker nog diversiteit kan juist leiden tot verfrissende inzichten, nieuwe ervaringen en andere perspectieven. Nadenken over cultuurverschillen begint bij nadenken over jezelf: wie ben je? Hoe ben je? Hoe komt dat? En, wat kun je ermee?

Intercultureel trainer Annemarie Stout werkt onder meer op de afdeling Intercultural Professionals van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de trainings- en adviesafdeling van het KIT op het gebied van intercultureel zakendoen en samenwerken.

2.6

Kijken, kijken, niet praten…

In mediation draait alles om communicatie. Zowel verbaal als non-verbaal. Wat gebeurt er als we zonder  taal communiceren? Hoe maken we onszelf dan ‘verstaanbaar’ en wanneer voelen we ons begrepen? Wat doet non-verbale communicatie met verhoudingen tussen mensen? En hoe belangrijk zijn onze ogen?

Audrey Helwes is mediator en coach op de theaterschool in Amsterdam. Door haar achtergrond als professionele moderne danseres voor grote en kleine zalen in theaters is zij geïnteresseerd in ‘de beweging’ van non-verbale communicatie. Als mediator is ze gefascineerd door datgene wat niet gezegd wordt. Wat zie je als mediator gebeuren en hoe bespreek je dat vervolgens op een constructieve manier met je cliënten?

2.7

Financiële en fiscale gevolgen bij (echt)scheiding

Als mediator houden we ons bezig met het begeleiden van cliënten bij het formuleren van wensen en belangen, in hun communicatieproces en bij het maken van keuzes die recht doen aan beider belangen. Wil je je cliënten in een (echt)scheiding echter begeleiden naar een goede oplossing voor beide partijen, dan is het belangrijk om enige kennis te hebben van fiscale zaken. Of het gaat om het verdelen van de eigen woning, een aanmerkelijk belang of bepalen van de hypotheekrenteaftrek, al deze beslissingen hebben fiscale consequenties. De opzet van deze praktische workshop is dat je aan de hand van casuïstiek ziet welke meest voorkomende fiscale aspecten en gevolgen er zijn, zodat je cliënten hierover kunt voorlichten of waarschuwen en doorverwijzen naar een fiscalist.

Kirsten en Nickey zijn gedurende hun loopbaan regelmatig ingeschakeld door particulieren en ondernemers die na hun scheiding werden geconfronteerd met negatieve gevolgen van hun onderlinge afspraken. Als een convenant eenmaal gesloten is, is het vaak lastig om daar nog iets aan te veranderen. Daarom adviseren zij aanstaande ex-echtgenoten gedurende het scheidingsproces over financiële en fiscale gevolgen, controleren zij concept convenanten op fiscale consequenties en geven zij cursussen fiscale aspecten bij scheiden aan professionals die helpen bij het opstellen van convenanten.

2.8

De CvC Mediationwasstraat©

Ook zo’n behoefte om de vaardigheden weer een keer op te poetsen? Dan is dit je kans: kom naar de CvC Mediatonwasstraat©. Tijdens deze interactieve oefening komen de meest belangrijke vaardigheden voorbij. In een speelse setting leert u (opnieuw?) de verschillende vaardigheden effectief toe te passen, waarbij u in een split second en op gevoel de juiste interventies wordt gevraagd te doen. Op deze manier komt u glanzend uit de Wasstraat.

Linda Reijerkerk is o.a. directeur van het Centrum voor Conflicthantering (CvC), mediator bij de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken en mediator bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen. Zij loodst u soepel door het proces.

 

 

 

Table talks

In plaats van een workshop kunt u zowel in de eerste als in de twee ronde ook deelnemen aan een van onderstaande Table Talks:

Table Talk

Een kwestie van vertrouwen

De NMv biedt haar leden de mogelijkheid om bij de NMv-vertrouwenspersoon een kwestie voor te leggen waarmee u als mediator geen raad weet. Tijdens deze ‘Table Talk’ gaat Paul Wijntje, NMv-vertrouwenspersoon, in op onderwerpen als zorgvuldigheid, tuchtrecht (en al het mediationrecht daar omheen), ethische dilemma’s herkennen en daarmee omgaan, de MfN meldcode geweld (psychisch/lichamelijk) en de kwaliteit van de mediator. Samen bepaalt u per sessie de gespreksonderwerpen.

Table Talk

Hoe ‘overleef’ ik als mediators en (zelfstandig) ondernemer?

Een vraagbaak is een raadgever waar je terecht kan voor vragen waar je zelf niet (meer) uitkomt. De NMv voorziet in zo’n vraagbraak. Hier kun je terecht met vragen over ondernemerschap en over mediation als beroep. Het kunnen vragen zijn over de start- en opbouwfase van een eigen praktijk als mediator of over het stadium daarna: de groeifase. Dick Veldink, vraagbaak van de NMv, beantwoordt vragen, geeft tips en denkt mee.

Table Talk

De Scheidingsassistent is dé helpende hand voor de professionele scheidingsspecialist.

Tijd voor vernieuwing, tijd voor verbetering. Scheidingsassistent.nl is het online platform dat ervoor zorgt, dat u uw beroep met aandacht kunt uitvoeren. Voor en door scheidingsprofessionals ontwikkeld, waarbij het het traject van A tot Z wordt ondersteund. Geen onnodig tijdverlies met documentatie, administratie, facturering.

Max Rens is MfN-registermediator, financieel specialist en co-auteur van de Praktijkgids voor scheidingen. Gespecialiseerd in het begeleiden van scheidingen en met deze kennis initiatiefnemer en ontwerper van dit online platform. Samen met een team van scheidingsspecialisten, ontwerpers, ontwikkelaars en testers heeft hij dit online platform ontwikkeld. Hij vertelt u er alles over tijdens deze table talk.

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.