Login mediator

Rubriek ‘Een andere kijk op mediation’: Huub Sprangers

Huub Sprangers

Huub Sprangers

 

De aftrap voor de rubriek ‘een andere kijk op mediation’ doet Huub Sprangers. Huub wordt door de NMv geïnterviewd naar aanleiding van zijn erevoorzitterschap bij de NMv. Aan de hand van de vijf pijlers van de NMv, geeft Huub zijn ongezouten en vakkundige mening.

  1. Wat is voor jou ‘promotie’? Daarbij bedoel ik promotie van het vak mediation. Waar liggen nog kansen om het vak bekend te maken bij de verwijzers en bij de klanten van onze leden?

Er is al heel veel ondernomen. Je zult weinig beroepen vinden die in zo korte tijd, grofweg twintig tot vijfentwintig jaar, zoveel erkenning hebben gekregen als mediation. We hebben uiteindelijk drie markten verworven: familiemediation, arbeidsmediation en buurtbemiddeling. Buiten deze drie is er weinig bereikt. Dit ligt naar mijn mening niet aan de promotie en de marketing van mediation, maar aan het product. Om andere sectoren te bereiken dan het genoemde drietal is het nodig om mediation als een halfproduct te beschouwen, vind ik. Er dient iets aan toegevoegd te worden om aantrekkelijk te worden voor de sectoren die we structureel niet hebben kunnen bereiken. In het bedrijfsleven kent men de boodschap van mediation, maar zij spreekt onvoldoende aan.

  1. Waar denk je dat de NMv nog een slag kan maken als het gaat om kwaliteit?

De NMv zou het gesprek op gang kunnen brengen over enkele uitgangspunten van mediaton. Met mijn artikel ‘Mediation, markt en beroep’ probeer ik iets dergelijks te bereiken. Mijn gedachten hoeft men niet te delen, maar de vragen die ik me stelde zijn relevant, denk ik.

Ikzelf werk uitsluitend als geschilbemiddelaar in de bouw en als ‘deal facilitator’ bij onder meer samenwerkingsprojecten tussen bedrijven. Ik noem mijn werk geen mediation meer, maar geschilbemiddeling, want ik breng inhoudelijke kennis in. Die toevoeging doet er toe, ervaar ik. Binnenkort verschijnt een boek van mijn hand over vijftien jaar ervaring: ‘De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra. Een innovatief instrument voor risicomanagement’. Wat er in staat, zou ook van belang kunnen zijn voor hen die binnen hun eigen sector iets willen bereiken met de mediationvaardigheden.

  1. Welke rol zie jij de NMv als verbinder vervullen binnen de MfN, met andere verenigingen, binnen Nederland en internationaal.

De NMv is van niet te onderschatten belang. Zij is de grootste vereniging en vooral: zij heeft het grootste deel van de daadwerkelijke actieve beoefenaren van het vak als lid. Onderzoek door het (voorheen) NMI heeft dit laatste bevestigd. Om haar rol goed te vervullen, dient naar mijn mening de NMv van zichzelf een krachtige organisatie te maken die desnoods zonder de MfN verder kan. Dit klinkt paradoxaal, maar wie anderen wil helpen, dient op zichzelf te kunnen staan. De NMv zou zich daarbij niet zo aan de Orde van Advocaten moeten spiegelen. Er zijn maar een paar beroepen waarvan de vereniging een publiekrechtelijke organisatie is. Bestudeer dus vooral beroepsverenigingen die deze basis niet kennen, zoals die van de fiscalisten, de architecten enzovoort.

  1. Welke rol vind je dat de NMv ten aanzien van de marktontwikkelingen moet vervullen?

Die van koploper en ik verwijs daarbij naar mijn antwoorden op de voorgaande vragen. Het zou een goed idee zijn om in de nieuwsbrief elke keer een mediator aan het woord te laten die volledig van mediation kan leven. Hoe zij hun werk doen, maakt veel zichtbaar.

  1. Wat betekent het behartigen van belangen van anderen voor jou als mens en hoe ervaar je dit nu in de rol van erevoorzitter?

Die tijd is voorbij. Ik heb tussen 2000 en 2002 de twee werkgroepen voorgezeten die de NMv hebben doen ontstaan. Daarna ben ik zes jaar voorzitter van de NMv geweest. Ik was negen jaar bestuurslid van het NMI en zeven jaar voorzitter/coördinator van het CMB (Centraal Mediators Beraad), de voorloper van de MfN. Ik was zes jaar voorzitter van de vereniging Bouwmediators en zette rond de eeuwwisseling in Den Haag de samenwerking op tussen onze regiogroep Haaglanden en de Kamer van Koophandel. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Het was voor mij verrijkend om geen verantwoordelijkheid meer te dragen. Ik kon vrij proberen te achterhalen wat ik van deze periode had geleerd, zonder verplichtingen tegenover een achterban. Ik schreef, behalve het eerder genoemde artikel, sindsdien: ‘De mediator als ondernemer’, ‘Mediation, bedrijfsmatig beschouwd’ en ‘De Mediators federatie Nederland’ en natuurlijk mijn boek. De laatste twee artikelen verschenen in het ‘Nederlands- Vlaams Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement’. De eerste twee staan overal op internet en als het goed is, zijn ze ook op de site van het NMv te vinden. Wat ik nu nog doe, is klein werk op de achtergrond: ik fungeer voor de NMv als Vertrouwenspersoon, maak deel uit van de NMv Vraagbaak Eigen Praktijk en ben lid van de Toelatings- en Toetsingscommissie van de Vereniging Bouwmediators.

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.