Login mediator

Rubriek: Een andere kijk op mediation (Wytse Bonga)

Wytse_Bonga_

Wytse Bonga

In deze vaste rubriek ‘Een andere kijk op mediation’ geven we dit keer het woord aan Wytse Bonga naar aanleiding van zijn erevoorzitterschap bij de NMv.  Wytse geeft zijn andere kijk op mediation aan de hand van vier vragen:

1.Wat is voor jou ‘promotie’? En dan de promotie van het vak mediation, waar liggen wat jou betreft nog kansen om het vak bekend te maken bij de verwijzers en bij de klanten van onze leden?

Promotie ligt volgens mij in de uitstraling die mediation heeft. Maar ook niet te versmaden, die de mediator (!) heeft bij de gebruikers en potentiële gebruikers. Het heeft geen zin om mediation als dé conflictoplossing te promoten. Het heeft meer zin de professionaliteit van de mediator te benadrukken. Hierbij opgemerkt dat in het begin de advocatuur/juristen vooral vonden dat conflictoplossingen bij de advocaten/juristen hoorde. Met als uitgangspunt dat zij degenen zijn die de wet en regels kennen en daardoor de enige personen zijn die een werkende oplossing kunnen aanbieden. Maar waar Machteld Pel (de pionier van mediation naast Rechtspraak en lid van het Hof in Arnhem) eens over heeft gezegd: “Het conflict hoort niet bij de jurist, maar bij de personen die het conflict hebben opgeworpen. Zij zijn daarom zelf verantwoordelijk voor de oplossing.”

Maar gelet op de houding, en historie vinden de conflictdeelnemers vaak dat ze de oplossing in andere handen van ‘professionele’ conflictoplossers moeten leggen, zodat zij door kunnen gaan met hun gewone ‘leven’. Wat wij daaraan kunnen doen, is ervoor te zorgen dat in het geval geschillen en conflicten ontstaan, de deelnemers ervan bewust maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing en dat ze het niet moeten uitbesteden. In dit geval kun je immers stellen dat er altijd een winnaar, en dus ook geen verliezer is. De meest ideale gang voor conflictoplossing, en dit kan juist gepromoot worden, is om bij een conflict of geschil het eerst zelf trachten het op te lossen, daarna in gesprek gaan met een mediator en als dat niet lukt naar de jurist. Waarbij uiteraard de laatste gang naar de rechter gaat.

Je moet dan denken aan:

  1. het zelf oplossen van het probleem;
  2. als dat niet lukt naar de mediator;
  3. als dat ook niet lukt naar de advocaat;
  4. en uiteindelijk de zaak in handen van de rechter geven.

Een promotie-actie die de NMv hiertoe kan nemen is het gebruik van media om de 4-stap sprong te maken. Daarnaast moeten de mediators die nu aan de slag zijn zich professioneler opstellen. Mediation is geen ‘alternatieve’ geschiloplossing, maar een efficiëntere geschiloplossing. Geen leuke alternatieve dingen zoals kleuren, persoonlijkheidstesten, spelenderwijs, etc. Echt terug naar de basis van facilitair of evaluerende en consulterende, of desnoods de narratieve stijl vooral voor consumenten.

Daarnaast vind ik persoonlijk dat de nieuwe professionele mediator minimaal een daartoe geëigende hbo-opleiding moet hebben gehad en geen alternatief hbo-niveau, maar echt ook kennis van de verschillende effecten en oorzaken van geschillen. Geen lieve mensen maar objectieve en professionele mensen.

2. Waar denk je dat de NMv nog een slag kan maken als het gaat om kwaliteit?

Door ons te onderscheiden met een degelijk opleidingsniveau en kennis van zaken. Daarnaast zal naar mijn mening de NMv regelmatig (jaarlijkse) terugkomdagen kunnen gaan organiseren voor ‘ervaren’ mediators, om kennis op te frissen of aan te vullen en om nieuwe methodieken te leren. Wij hebben binnen de NMv de meeste algemene mediators met affiniteiten op verschillende gebieden zoals arbeid, familiezaken, overheid, onderwijs, etc. Daar zit de kennis en ervaring en die moeten we uitbuiten en verspreiden onder de eigen leden!

3. Welke rol vind je dat de NMv ten aanzien van de marktontwikkelingen moet vervullen?

Zie mijn visie bij de rol van de NMv bij de eerdere vraag. Het inzetten (in de toekomst) van de media zal de NMv bekendheid geven en daardoor mediation als zodanig een vaste plek in het maatschappelijke gedachtengoed kunnen geven.

Ik denk aan de prachtige radioreclame-actie die indertijd door de VMNH (Noord Holland) is gedaan, wat toen een goede boost heeft gegeven aan de bekendheid van mediation in Noord-Holland. Dat kan ook landelijk en hoeft echt niet duur te zijn. Alle leden kunnen ervan profiteren zeker wanneer het ook via de regionale zenders wordt gestart!

En ik pleit ervoor dat er initiatieven ondernomen moeten worden om tot een mogelijke toekomstige samenwerking te komen met bijvoorbeeld Postbus 54 en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Dit zal zeker een boost geven aan het op de kaart zetten van Mediation op allerlei gebied en zeker bij de overheid. Waar vooral bij de genoemde overheidsinstellingen nog wel wat verandering van houding moet optreden, maar wij moeten ons daar niet door laten afschepen. We moeten daarbij dan de focus op het nut van mediation alsmede de noodzaak van mediation begrijpen.

De NMv mag wat mij betreft best de stoute schoenen aantrekken en zich los maken van diverse andere specialistische mediationorganisaties. Zij mag zich in mijn beleving, nog nadrukkelijker, manifesteren als de enige en echte beroepsvereniging voor ALLE mediators.

Voor mij is mediation déjuridisering van conflicten. De NMV kan zich dan inzetten voor het losmaken van juridische impact van geschillen en conflicten. Breng het conflict terug waar het hoort en ga er niet iets nieuws van maken.

4. Wat betekent het behartigen van belangen van anderen voor jou als mens en hoe ervaar je dit nu in de rol van erevoorzitter?

Ik zie het als mijn taak en roeping om mediation bij verschillende gremia neer te zetten als een effectieve manier van geschil/conflict oplossen. Ik verkoop nooit mijzelf, maar leg de nadruk op mediation als goede manier om snel en doeltreffend geschillen en conflicten op te lossen.

Als erevoorzitter voel ik me verantwoordelijk voor de rol die de NMv in mediationland heeft. Daar wil ik ook nu na mijn ‘functioneel leeftijdsontslag’, nog mijn tijd en energie in stoppen. Ik ben gestopt met het doen van mediations, om meer tijd en ervaring aan de nieuwkomers en collega mediators te kunnen inzetten om hen op een hoger plan te helpen. Na een groot aantal mediations denk ik voldoende ervaring en kennis te hebben opgebouwd om daarover te kunnen vertellen, opdat de collega’s daar iets mee kunnen doen. Vandaar dat ik wel betrokken blijf bij de NMv.

Als laatste punt wil ik nog aangeven dat dit mijn persoonlijke visie is die ik hierboven heb neergelegd, gebaseerd op de verschillende commentaren van collega’s die ik de laatste tijd veelvuldig zie en spreek. Ik hoop dan ook van harte dat de NMv als beroepsvereniging de leemtes kan gaan opvullen die er de laatste tijd door de verwarring omtrent de wetgeving en toestroom van nieuwe mediators is ontstaan. Het lijkt mij dat er nog steeds meer mediators in Nederland zijn dan er zaken zijn die zij kunnen helpen oplossen. Dit laatste is niet echt waar, maar dat blijkt wel dat de conflict partijen zich niet willen laten begeleiden door de mediator en nog steeds naar de advocaat/jurist toestapt, in plaats van zelf aan de slag te gaan.

De NMv is in mijn ogen nog steeds de enige organisatie die daar verandering in kan brengen.

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.