Login mediator

Sprekers minisymposium ‘Samenwerking binnen familiemediations’

woensdag 8 november 2017, Dominicanenklooster Zwolle

mr. drs. Caroline Kloppers (NVVMA)

Caroline Kloppers studeerde Nederlands recht en psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is MfN registermediator | IMI certified mediator en was tot mei 2016 tevens advocaat. Inmiddels houdt zij zich ongeveer vijfentwintig jaar bezig met conflicten. De eerste jaren uitsluitend als advocaat, sinds 2006 met name als mediator en vanaf januari 2016 enkel als mediator.

Als business-to-business mediator bemiddelt Caroline Kloppers bij allerhande zakelijke conflicten, zoals conflicten binnen samenwerkingsverbanden, tussen samenwerkende partners/vennoten, binnen teams of besturen, tussen organisaties, bij arbeidsgerelateerde geschillen en bij vastgoedgerelateerde geschillen. Zij werkt onder meer als rechtbankmediator voor de rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Zij is daarnaast gastdocent voor het mastervak Mediation aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en is MfN- en NOvA-geaccrediteerd begeleider van intervisiegroepen advocaten en/of mediators.

Caroline Kloppers is partner bij BosnakBender te Arnhem en was tot medio juli van dit jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) en bestuurslid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

“Als voormalig advocaat (die samenwerkte met family mediators) en voormalig family mediator (tevens advocaat) heb ik de nodige ervaring opgedaan binnen de thematiek die op dit mini-symposium aandacht krijgt. Ik draag vanuit die ervaring graag bij aan een, in mijn visie, noodzakelijke verdere ontwikkeling van de kwaliteit van family mediation.”

 

mr. drs. Paul Wijntje (NMv)

Mediator Paul Wijntje heeft zijn universitaire opleiding in de rechten (mr.) en in de psychologie (drs.) afgerond. Sinds 1995 heeft hij talloze mediationtrajecten gevolgd.

Sinds 1996 is hij MfN-registermediator. Daarnaast is hij Full-Certified Member bij de internationale Alternative Dispute Resolution (ADR).

In 1997 heeft hij zijn praktijk in Roermond geopend voor juridisch advies, coaching en conflictbemiddeling. De laatste paar jaar is hij fulltime mediator.

Sinds 2005 is Paul Wijntje rechtbankmediator voor familiaire en arbeidszaken in Maastricht, Roermond en Den Haag, en voor fiscale zaken in Breda.

 

mr. Marjel Kempen (voorzitter Mfam)

Na haar studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen was Marjel Kempen gedurende 10 jaar bedrijfsjurist bij Intercena, het internationale stafkantoor van C&A ondernemingen en de familie Brenninkmeijer, in Amsterdam. Na haar verhuizing naar het zuiden van het land is Marjel Kempen als senior jurist werkzaam geweest bij ABAB Accountants. Daar is zij in aanraking gekomen met het mooie vak mediation. Zij heeft in 2001 haar opleiding tot mediator gevolgd en is als NMI mediator geregistreerd.

Eind 2001 is Marjel Kempen in Boxmeer begonnen met haar eigen juridisch advies- en mediationpraktijk onder de naam Juramed. Op het gebied van mediation heeft zij zich gespecialiseerd in (conflicten binnen) samenwerkingsverbanden en echtscheidingen van ondernemers.

Sinds mei 2011 werkt Marjel als mediator en senior jurist voor Countus accountants + adviseurs te Zwolle, waar zij naast juridisch advieswerk de mediationpraktijk voor de hele organisatie heeft opgezet en leiding heeft gegeven aan het team van juristen. Op dit moment maakt zij deel uit van het Expertiseteam Fiscaal Juridisch van Countus.

Marjel is sinds januari 2017 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators.

“Als familiemediator werk ik al 16 jaar op een professionele wijze samen met een advocaat. Samen zorgen wij ervoor dat een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. Een prettige samenwerking waarbij wederzijds begrip is voor ieders rol.  Door een recente uitspraak van de Raad van Discipline over de rol van een advocaat bij een mediation/echtscheidingszaak is er onrust onder onze leden/familiemediators ontstaan over de rolverdeling tussen een familiemediator en een advocaat. Het lijkt mij zeer nuttig om over deze rolverdeling met elkaar van gedachten te wisselen en aanbevelingen hiervoor op te stellen.”

 

Kirsty Selcraig (vFAS)

Kirsty Selcraig is advocaat en mediator en werkzaam in het familie- en erfrecht. In 1999 is zij als advocaat beëdigd en na enkele jaren heeft zij bij de vFAS de juridische specialisatieopleiding familierecht gevolgd, alsook de specialisatieopleiding tot scheidingsmediator. In 2010 heeft zij ook de opleiding overlegscheiding via de VvCP gevolgd. Sinds enkele jaren is zij lid van het bestuur van de vFAS en uit dien hoofde is zij ook inleider op het minisymposium. De vFAS vindt het van belang dat vanuit de optiek van de vFAS-advocaat het thema van de bijeenkomst wordt belicht en dat met het oog op het waar mogelijk verbeteren van de samenwerking van advocaten en mediators.

 

Hans Fibbe (NMv)

Hans Fibbe werkt als sociaal mediator in familiezaken, strafzaken, arbeidszaken, zorg-ethische zaken en als buurtbemiddelaar.

Daarnaast heeft Hans een praktijk als loopbaancoach en conflictcoach.

Eén dag in de week -de zondag- werkt Hans met mensen met een verstandelijke beperking, als geestelijk verzorger/pastor.

Hans is afgestudeerd als theoloog en heeft diverse opleidingen voltooid op het gebied van NLP, supervisie, systemisch werken en reflectie, alsmede de RFEA. Daarnaast heeft Hans een groot aantal cursussen en workshops gevolgd op het gebied van coaching en mediation.

Hans heeft onder meer gewerkt als manager bij de NOBCO, als directeur bij Mediationhuis, als opleider HBO en sinds 2004 als vrijgevestigd coach en mediator.

Sinds 2016 is hij secretaris van het bestuur van de NMv.

Hans is in het bestuur van de NMv de initiatiefnemer van dit minisymposium, vanuit zijn ervaring als familiemediator.

 

Frederique van Zomeren – dagvoorzitter

Frederique van Zomeren is eigenaar van mediationkantoor Hora Adema | Van Zomeren dat gespecialiseerd is in business, arbeid en samenwerking, overheid, internationale mensenrechten en herstelrecht. Daarnaast is zij mede-oprichter van DoeDemocratie.nu, waarin zij burgers, overheid en ondernemers faciliteert om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen.

Bij het Centrum voor Conflicthantering is zij docent voor de Mediationopleiding, de Specialisatie Mediation in Strafzaken en geeft zij maatwerktrainingen op het terrein van onderhandelen, conflictvaardigheden en klachtbehandeling.

Frederique is bestuursvoorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) en bestuurslid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

 

Terug naar programma minisymposium >>

 

 

 

 

 

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.