Login mediator

Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

Doel
VFM heeft als doel het bevorderen van de bekendheid van mediation en de toepassing van mediation in (i) geschillen die een particulier of een onderneming met de Belastingdienst heeft, en (ii) commerciële geschillen waarin de fiscaliteit mede een rol speelt. Verder heeft VFM als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en het stimuleren van kennisontwikkeling op het gebied van mediation in fiscale geschillen.

Doelgroep
Fiscalisten (in de zin van artikel 1.1.(f) de verenigingsstatuten) die als zodanig werkzaam zijn of die 10 jaar als zodanig werkzaam zijn geweest en organisaties van fiscalisten  waar fiscalisten werkzaam zijn die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

Bijeenkomsten
De VFM leden komen ten minste tweemaal per jaar samen voor een besloten algemene ledenvergadering, gevolgd door een eveneens besloten twee uur durende lezing of workshop van een gastspreker of -trainer (waarvoor PE punten worden aangevraagd bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en het Register Belastingadviseurs) met een onderwerp dat in het bijzonder interessant is voor de fiscale mediator of partijbegeleider in een fiscale mediation.

Lidmaatschap
De vereniging kent individuele leden en bedrijfsleden. Aanmelden en afmelden is mogelijk via email aan secretaris@vfmmediation.nl Voor degenen die kwalificeren op basis van de statuten. Zie http://www.vfmmediation.nl/wp-content/uploads/2014/03/VFM_Statuten_2012.pdf Meer informatie over de VFM kunt u  tevens vinden op www.vfmmediation.nl 

Bestuur
Arnaud Booij (voorzitter)
Erik Smink (penningmeester)
Arie Nennie (secretaris)
Arnoud Booij
Roelof Vos

Contactgegevens
Email: secretaris@vfmmediation.nl
Tel. 06 443 663 97

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.