Login mediator

Conclusie debat: mediators zijn niet in beeld!

Tijdens het Algemeen Overleg op 7 november in de Tweede Kamer over de gesubsidieerde rechtsbijstand, lees: toevoegingen, waren namens de Nederlandse Mediatorsvereniging Anouk van der Jagt en Hans Bekkers aanwezig om te horen of minister Dekker extra structureel geld ter beschikking stelt om de sociale advocatuur ‘in leven te houden’, en uiteraard hoe en op welke wijze mediators in de plannen voor gesubsidieerde rechtsbijstand op de kaart staan. Dit is vooral van belang voor familiemediators, omdat zij veel met toevoegingszaken te maken hebben.

Onze conclusie: mediators zijn niet in beeld. Het hele debat tussen de minister en Kamerleden ging over de sociale advocatuur en het niet toezeggen van meer structureel geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaten in het publiek verlieten demonstratief massaal het overleg.

Het werd ons als NMv, als vertegenwoordigers van mediators, duidelijk dat het debat over de gesubsidieerde rechtsbijstand alleen over sociale advocatuur gaat. In zijn openingszin stelde de minister het duidelijk: “We hebben het over de advocatuur, over de gesubsidieerde rechtsbijstand.” Het woord mediation is welgeteld eenmaal door een Kamerlid gezegd. Ook in oplossingen die de  minister en Kamerleden voorstellen, komt mediation als onderdeel van de conflictoplossing niet voor. Is de mediator als conflictoplosser geheel buiten beeld. Ondanks beleid dat gericht is op betere en laagdrempelige toegang tot rechtsbijstand en tegengaan van onnodig procederen.

Wat ons als mediators nu te doen staat is om heel concreet een rol en plek op te eisen in de verschillende pilots die nu in ontwikkeling zijn. Daarmee laten zien welke bijdrage mediation levert aan minder procederen én aan conflictoplossingen. Ten tweede als NMv direct de dialoog aangaan met het ministerie en de meerwaarde van mediation in de herziening van de rechtsbijstand verankeren. Het Topberaad waarin de federatie deelneemt levert de mediators kennelijk niet veel op. En als derde zij aan zij blijven staan met de sociale advocatuur. We dienen allemaal het belang om mensen in problemen bij te staan bij het oplossen van conflicten, zij aan zij, in aanvulling op elkaar. Wij houden als NMv het debat in de gaten, melden ons waar nodig, en komen hierop terug.

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.