Login mediator

Workshops PE-Carrousel 6 juni

Wat is de inhoud van de TOP-workshops tijdens de PE-Carrousel? In onderstaand overzicht  een toelichting.

Workshop – Luisteren als mediator

Als mediator is het een essentiële vaardigheid om twee partijen dichter bij elkaar te krijgen. En wat is uw eigen positie daarin? Het is de kunst om zonder oordeel naar allebei de partijen te luisteren. Maar die oordelen zijn er wel bij u van binnen. Hoe gaat u daar mee om?

In de workshop ‘Luisteren als mediator’ nemen Ivo IJsselstijn en Henk Timmerman van vanbinnenuit u mee in het luistergedachtegoed Harthorend.
In deze workshop krijgt u concrete ‘luisterhandvatten’ aangereikt voor uw werk als mediator. De trainers geven inzicht in wat er in contact zelf gebeurt bij u en bij de ander en hoe u hierin kunt groeien.

Workshop – inrichten Herstelsysteem- methode Herstelcirkels

Herstelcirkels bieden een bijzondere manier om met conflicten om te gaan, al helemaal wanneer zij zijn ingebed in een Herstelsysteem, waardoor het voor betrokkenen zowel ‘gewoon’ als veilig is om het conflict met elkaar uit te diepen.

Herstelcirkels (Restorative Circles) zijn ontwikkeld door Dominic Barter, samen met de bewoners van de sloppenwijken in Rio de Janeiro. Al meer dan 20 jaar onderzoekt Barter wat werkt en wat niet werkt in de omgang met -veelal heftige- conflicten. Door langdurig te observeren, experimenteren en verfijnen is zijn benadering uitgekristalliseerd, een combinatie van inzichten en permanente verdere afstemming, maatwerk.

Het kernidee van Dominic Barter is dat conflicten in zichzelf niet ongewenst zijn of gevaarlijk zijn, maar dat het schadelijke juist ligt in het negeren of onderdrukken ervan.
Oordeel en straf zorgen voor vervreemding, terwijl elkaar echt horen en begrijpen zorgt voor verbinding en herstel. Daar is zijn dialoogproces dus op gericht.

Na jaren experimenteren onderscheidt Barter drie belangrijke pijlers in het omgaan met conflicten:
• een conflict niet zien in termen van ‘goed’ of ‘slecht’, maar als een poging om iets te communiceren, een bron van belangrijke informatie voor de betrokkenen
• het belang van afspraken binnen de gemeenschap hoe met conflicten om te gaan, wanneer die zich manifesteren (herstelsysteem)
• een specifiek dialoogproces, in drie fasen, dat de kans vergroot op transformatie van het conflict.

In de loop der jaren heeft deze benadering zijn weg gevonden naar scholen, rechtszalen en gevangenissen en allerlei andere gemeenschappen over de hele wereld. Barter noemt zichzelf nog steeds ‘a student of conflict’. Wij laten jullie graag delen in enkele van zijn inzichten en het werken met deze methodiek.

Workshopleiders: Carla Houben en Jannie Kieft
Carla Houben is bestuurslid van Stichting Herstelcirkels, begeleider van herstelcirkels, mediator, coach en bestuurder van een goede doelen fonds.

Jannie Kieft is bestuurslid van Stichting Herstelcirkels, begeleider van herstelcirkels, mediator, trainer, peer-reviewer, en lid klachtencommissie Politie Oost-Brabant.

De Stichting Herstelcirkels www.herstelcirkels.nl is opgericht om het gedachtengoed van Restorative Circles in Nederland te verspreiden. Dit doet de stichting onder andere door
• het begeleiden van herstelcirkels
• het geven van workshops en trainingen
• het installeren van herstelsystemen, om conflicten -wanneer die zich voordoen- op de afgesproken wijze aan te gaan.

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.