Kennis

Het op peil houden van je kennis in je vakgebied is van essentieel belang om je rol als mediator effectief uit te voeren. De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) speelt hierin een cruciale rol door kosteloze webinars aan te bieden aan haar leden, waarmee zij zogenaamde Permanente Educatie (PE) punten kunnen verdienen. Deze webinars dienen als waardevolle leermogelijkheden, waarbij mediators op de hoogte worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen, juridische veranderingen en innovatieve benaderingen binnen het vakgebied.

Digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen Kennis

Digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen

Voor advocaten is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’.

5 min. leestijd
Inbreng Nederlandse Mediators vereniging (NMv) openbare consultatie Waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb) Kennis

Inbreng Nederlandse Mediators vereniging (NMv) openbare consultatie Waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Er is door leden en bestuur hard gewerkt aan de NMv inbreng voor de openbare consultatie van een voorgenomen wet Versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb)

25 min. leestijd
Mediation komt in het bestuursrecht Kennis

Mediation komt in het bestuursrecht

Mediation is de afgelopen jaren, naast rechtspraak, een staande en gewaardeerde praktijk geworden. De noodzaak en urgentie voor een brede inbedding in het systeem van rechtsbescherming ziet de wetgever inmiddels ook: een meer responsieve overheid die oog heeft voor de menselijke maat......

10 min. leestijd
Oproep NMv Vakgroep Herstelrecht Kennis

Oproep NMv Vakgroep Herstelrecht

Oproep: NMv leden gezocht met kennis van herstelrecht Herstelrecht en herstelgericht werken zijn in ontwikkeling. De NMv wil graag weten welke NMv-mediators ervaring of interesse hebben in herstelgericht werken, herstelbemiddeling, herstelcirkels en/of Mediation in Strafzaken.

2 min. leestijd
Mediationclausule is bindend Kennis

Mediationclausule is bindend

Veel mediators hebben zich de afgelopen jaren op tal van manieren hard gemaakt om de rechtskracht van een mediation clausule onder de aandacht te brengen en beargumenteren. Dit werk blijkt zijn vruchten af te werpen!

5 min. leestijd
Mediationclausule bindt partijen in de visie van AG Ruth De Bock. Kennis

Mediationclausule bindt partijen in de visie van AG Ruth De Bock.

Volgens de AG is een afspraak tussen professionele partijen om eerst mediation te proberen voordat een procedure bij een arbiter aanhangig wordt gemaakt. Dus een mediationclausule waarin mediation als voorportaal voor een arbitrale procedure is geformuleerd is bindend.

5 min. leestijd
E-mails en verslagen Kennis

E-mails en verslagen

In onze hoedanigheid als vraagbaakfunctionaris worden wij regelmatig benaderd met vragen over een achterliggende casus. Wij sparren en kunnen in voorkomende gevallen bijdragen aan een goede voortgang in het betreffende dossier.

3 min. leestijd
Nieuws vanuit de vakgroep NMv Onderwijs Kennis

Nieuws vanuit de vakgroep NMv Onderwijs

In het kader van Nederland conflictvaardiger maken willen wij leerlingen al vroeg in hun ontwikkeling ondersteunen door ze kennis te laten maken met bemiddelingsvaardigheden. Kinderen krijgen immers al op jonge leeftijd te maken met ruzies en conflicten.

4 min. leestijd
usps image

Wordt nu lid en ontvang ook vele voordelen

Voordelen
  • Collectieve belangenbehartiging, promotie en netwerken
  • Gratis abonnement Tijdschrift Conflicthantering
  • Korting op verzekeringen
  • Voordelige vergader- en spreekruimte
  • Uitgave Nederlandse Mediation
Lid worden
Tijdschrift Conflicthantering en Nederlandse Mediation digitaal? Kennis

Tijdschrift Conflicthantering en Nederlandse Mediation digitaal?

Hoe beleef je deze vaktijdschriften? De redacties van Tijdschrift Conflicthantering en Nederlandse Mediation en het bestuur van NMv horen graag jouw mening. Die kun je nog altijd geven. Scan de QR-code met je telefoon en je komt terecht bij het lezersonderzoek. We zijn heel benieuwd naar jouw mening

4 min. leestijd
Tweede Kamer geïnformeerd over toekomst van mediation Kennis

Tweede Kamer geïnformeerd over toekomst van mediation

Minister Weerwind zet de stap naar een-register voor mediators en een volwaardige positionering van mediation naast rechtspraak.

8 min. leestijd
Wist je dat? Kennis

Wist je dat?

In de nieuwsbrief van juli 2023 vertelden we dat NMv lid Nina Tillema ons wees op een fout op de site van de rijksoverheid.

2 min. leestijd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image