Ziekteverzuim / Reïntegratie

Ziekteverzuim / Reïntegratie

Door NMv Redactie

  • 3 min. leestijd

Een arbeidsconflict op het werk dat leidt tot ziekmelding is een complexe situatie die zowel persoonlijke als professionele uitdagingen met zich meebrengt. Wanneer een werknemer zich ziek meldt, wordt de betreffende persoon doorgaans gevraagd om contact op te nemen met de bedrijfsarts om de aard van het ziekteverzuim te bespreken. In sommige gevallen kan de bedrijfsarts een dieperliggend probleem identificeren, zoals een arbeidsconflict.

De bedrijfsarts speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de gezondheidssituatie van de werknemer en het identificeren van eventuele werkgerelateerde problemen, waaronder conflicten op de werkvloer. Als de bedrijfsarts een arbeidsconflict constateert, kan deze adviseren om een mediator in te schakelen om het conflict op te lossen.

Een mediator is een onpartijdige derde persoon die gespecialiseerd is in het faciliteren van gesprekken tussen conflicterende partijen. De mediator heeft als doel om tot een gezamenlijke oplossing te komen en een constructieve dialoog te bevorderen. Het inschakelen van een mediator kan helpen bij het vinden van een compromis tussen de betrokken partijen, het verbeteren van de communicatie en het herstellen van de werksfeer.

Het gesprek met de mediator is vaak gestructureerd en verloopt volgens bepaalde richtlijnen. De mediator zal beide partijen de gelegenheid geven om hun standpunten en zorgen te uiten, en zal proberen de onderliggende oorzaken van het conflict te begrijpen. Vervolgens zal de mediator actief werken aan het vinden van gemeenschappelijke grond en het begeleiden van de partijen naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

De betrokkenheid van een mediator bij een arbeidsconflict is bedoeld om de werkomgeving te verbeteren en ervoor te zorgen dat de betrokken werknemers op een gezonde manier kunnen terugkeren naar hun taken. Het is essentieel dat alle partijen openstaan voor de mediationprocedure en bereid zijn om samen te werken aan een oplossing.

In sommige gevallen kan het ook wenselijk zijn om naast mediation andere stappen te ondernemen, zoals het aanpassen van werkomstandigheden, het opstellen van duidelijke beleidsregels of het verstrekken van aanvullende training om toekomstige conflicten te voorkomen. Het doel is altijd om een duurzame en positieve werkomgeving te creëren.

Arbeidsmediation

Ja, ik zoek een arbeidsmediator.

Zoek een professionele NMv arbeidsmediator. Zoek op postcode of plaatsnaam.

mediators image

Meer lezen?

Arbeid artikelen

Ook een bijdrage leveren over het onderwerp Arbeid? Neem contact op en wordt onderdeel van de NMv afdeling Arbeid.

Neem contact op
Arbeid

Collega’s binnen een team

Teammediation biedt een uitgelezen mogelijkheid om diepgaande problemen of conflicten binnen een team op te lossen en de verstoorde samenwerking te herstellen. Wanneer de dynamiek in een team vastloopt en de communicatie verstoord raakt, kan het inzetten van teammediation een waardevolle stap zijn om tot een constructieve oplossing te komen. Wat houdt teammediation precies in? Het belangrijkste uitgangspunt van teammediation is het besef dat het zoeken naar een schuldige zelden leidt tot een duurzame oplossing. Zelfs als er besloten wordt dat een bepaald teamlid het team moet verlaten, is daarmee het onderliggende conflict niet automatisch opgelost. Conflicten binnen een team zijn vaak complex en worden veroorzaakt door diverse factoren, waardoor een brede kijk op de situatie cruciaal is. In het initiële stadium van teammediation voert de mediator uitgebreide gesprekken met alle teamleden. Deze zogenaamde intakegesprekken bieden de mediator de gelegenheid om een diepgaand inzicht te krijgen in zowel de individuele teamleden als de complexiteit van het conflict. Deze fase is van essentieel belang omdat het de basis vormt voor het verdere verloop van de mediation. Tijdens de daadwerkelijke mediationgesprekken komen natuurlijk emoties en frustraties aan bod. Ieder teamlid krijgt ruimte om zijn of haar perceptie van het conflict te delen, waarbij de nadruk ligt op actief luisteren en wederzijds begrip. Dit proces draagt bij aan het creëren van een sfeer waarin elk teamlid zich gehoord en erkend voelt. Na het doorlopen van deze emotionele en expressieve fase verschuift de aandacht van de mediator naar de toekomst. Hierbij staat de focus op het herstellen van effectieve samenwerking binnen het team en het formuleren van concrete afspraken en doelen. Door gezamenlijk te streven naar een hernieuwde en gezonde teamdynamiek, ontstaat er een solide basis voor duurzame verbeteringen en een hersteld vertrouwen binnen het team. Teammediation levert zo een waardevolle bijdrage aan het bevorderen van positieve teamrelaties en het realiseren van blijvende resultaten.

14 min. leestijd
Collega’s binnen een team
Arbeid

Werkgever-Werknemer

Conflicten tussen leidinggevenden en hun medewerkers kunnen aanvankelijk ontstaan door meningsverschillen die niet op een constructieve manier worden besproken, waardoor ze onopgelost blijven. Na verloop van tijd kunnen deze onuitgesproken meningsverschillen echter escaleren en zich ontwikkelen tot serieuze conflicten. Het is belangrijk op te merken dat een conflict niet slechts een objectieve situatie is, maar eerder een subjectieve beleving. Als een van de betrokkenen het als zodanig ervaart, is er sprake van een conflict. In gevallen waarin de tussenkomst van een mediator niet direct als noodzakelijk wordt beschouwd, wordt aangeraden om eerst zelf te proberen het contact te herstellen. Indien dit niet lukt, kan mediation een waardevol middel zijn om verdere escalatie te voorkomen. Het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” is hier zeker van toepassing. Zelfs als men niet direct van een conflict spreekt, kan het verstandig zijn om een mediationtraject te overwegen, vooral als een van de partijen, of het nu de werkgever of de werknemer is, het gevoel heeft dat er wel degelijk sprake is van een conflict. Arbeidsmediation biedt een gestructureerde aanpak waarbij werkgever en werknemer onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. Dit proces bevordert betere communicatie en kan leiden tot gezamenlijke afspraken en duurzame oplossingen. Het is cruciaal om te benadrukken dat conflicten niet alleen invloed hebben op de werksfeer, maar ook op de gezondheid van de betrokkenen. In sommige gevallen kan een conflict zelfs leiden tot ziekmeldingen. Arbeidsmediation fungeert als een instrument om samen tot een oplossing te komen, waarbij het gesprek en de begeleiding van een neutrale mediator essentieel zijn om tot een constructieve uitkomst te komen en verdere schade te voorkomen.

3 min. leestijd
Werkgever-Werknemer
Arbeid

Omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen vormen een ernstige bedreiging voor het welzijn en de productiviteit op de werkvloer. Deze term omvat diverse gedragingen die de grenzen van respect en fatsoen overschrijden. Voorbeelden hiervan zijn (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, geweld, agressie en kwetsende opmerkingen. Elk van deze vormen van ongewenst gedrag heeft niet alleen directe impact op het individu dat het ervaart, maar kan ook een diepgaand effect hebben op de algehele dynamiek binnen een organisatie. De gevolgen van ongewenste omgangsvormen manifesteren zich vaak in de vorm van stress in de arbeidsrelatie. Werknemers, geconfronteerd met deze vormen van negativiteit, voelen zich niet langer veilig op hun werkplek. Dit gevoel van onveiligheid kan leiden tot een verminderde arbeidstevredenheid, emotionele stress en uiteindelijk zelfs tot ziekteverzuim. Het is van cruciaal belang om een cultuur te bevorderen waarin werknemers zich gesteund voelen en waarin ze weten dat hun welzijn serieus genomen wordt. In gevallen waarin een werknemer een of meerdere van de genoemde ongewenste omgangsvormen ervaart, is het sterk aan te bevelen om onmiddellijk melding te maken van deze incidenten. Hier komt de rol van een vertrouwenspersoon integriteit naar voren. Deze persoon is speciaal opgeleid om als een vertrouwelijk en onafhankelijk aanspreekpunt te fungeren. Werknemers kunnen bij deze persoon terecht voor begeleiding, advies en het melden van incidenten. Naast het inschakelen van een vertrouwenspersoon integriteit, kan het ook nuttig zijn om het probleem bespreekbaar te maken met behulp van een gespecialiseerde mediator. Deze mediator kan dienen als een neutrale bemiddelaar, die betrokken partijen helpt om tot constructieve oplossingen te komen. Dit proces van bemiddeling draagt niet alleen bij aan het oplossen van individuele conflicten, maar kan ook bijdragen aan het bevorderen van een positieve en samenwerkingsgerichte sfeer binnen het team. Tot slot is het van groot belang dat organisaties proactief werken aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dit omvat het implementeren van helder beleid, het bieden van trainingen en het bevorderen van een cultuur waarin respect en open communicatie centraal staan. Door deze maatregelen te nemen, kunnen organisaties een gezonde werkomgeving creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

7 min. leestijd
Omgangsvormen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image