FORDEC

FORDEC

Door Willem Ruiterman

  • 5 min. leestijd
Als piloot leerde ik alles over stabiliteit. Van groot belang in de luchtvaart, en ook in alles wat wij in ons dagelijks leven doen. Positieve stabiliteit betekent dat het terzake beschouwde lichaam, door verstoring verplaatst, steeds weer terugkeert naar de oude positie van waaruit het vertrok.

Anders gezegd is positieve stabiliteit een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden. Daar tegenover staat negatieve stabiliteit en is daarentegen een situatie waarin na verstoring de verandering steeds groter wordt. We zien dat in de wereld om ons heen. Oorlogen en geopolitieke aardverschuivingen. De politieke situatie, de begrotingsproblemen van overheid en burgers, de protesten op universiteiten, burgers die afglijden door te hoge lasten en achterop raken in het “systeem”. En dan een groeiende groep mensen die indifferent wordt en zich afkeren van dat systeem door zichzelf souverein te verklaren….. Allemaal zaken die ons verder van huis dreigen te brengen en onze stabiliteit kunnen ondermijnen.

De enorme complexe maatschappij waarin wij onze positieve stabiliteit proberen te behouden en te vergroten geeft ons uitdagingen die groter zijn dan ooit. Het zal je dan ook niet verwonderen dat ik in deze nieuwsbrief opnieuw een oproep doe om samen te werken. Samenwerking brengt ideeën en oplossingen bij elkaar, verbroedert en verbindt. Dat betekent niet dat je het altijd eens hoeft te zijn met elkaar. Door elkaar te respecteren en verschil van inzichten te zien als een uitdaging naar oplossing in plaats van een bedreiging, komen we een stuk verder. En daar doen we met zijn allen ook enorm ons best voor. Waar het echter vaak op stuk loopt is de besluitvaardigheid en uitvoering.

In de luchtvaart geldt een systeem voor probleem oplossing. Het heet FORDEC en staat voor Facts – Options – Risks – Decision – Execute – Conclude. Als gezagvoerder beschouwde ik deze elementen continu in samenspraak en overleg met mijn team voor de betreffende vlucht van die dag. Door jezelf niet als passagier te beschouwen maar als onderdeel van het team doe je mee met de dynamiek van jouw vereniging. Welkom aan boord!

Vorige week deden wij aan alle leden en partnerleden een oproep tot het invullen van een korte enquete. Een grote groep heeft al gereageerd. Maar eigenlijk zouden wij willen bevorderen dat iedereen deelneemt. Blijf niet aan de kant zitten maar doe mee! Het NMv bestuur doet haar uiterste best om alle leden aan boord te helpen en te houden. Dat kan alleen als we allemaal onze input geven!

Dan hadden Thomas van NMv International en ik deze week een gesprek met de Ukrainian Academy of Mediation. Een indrukwekkende kennismaking met voorzitter en vicevoorzitter die in het dagelijks leven een tekort aan alles ervaren. We hebben afgesproken onze mogelijke partnerschappen te onderzoeken door het opzetten van projecten over en weer. Daarover een volgende keer meer.

Dat brengt mij bij de nieuwsbrief van deze keer. Natuurlijk hebben we veel te melden. Om te beginnen herinneren wij aan de nominatie voor de Eberhard van der Laan Award 2024. Kijk eens rond in je omgeving en kom met een voorstel!

Dan hebben we volgende maand een ALV. We zullen daar de cijfers over afgelopen jaar presenteren. Maar ook terug en vooruit kijken. Daarnaast zullen we een interessante spreker uitnodigen. Safe the date dus!

NMv Herstelrecht heeft mooi nieuws. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.

En ook: we zetten Carla Timmer in het zonnetje. Zij is vrijwilligster naast een drukke mediation praktijk en zij stelt zich graag aan je voor. Wellicht triggert dat om ook iets voor de NMv te doen. Een projectje, of gewoon een uurtje in de week. Laat van je horen!

Wist je dat de NMv het MEDIV congres 23 mei aanstaande voorziet van TC’s? En dat er nog kaarten verkrijgbaar zijn tot en met vandaag? Wij wensen hen een prachtig congres toe.

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld. ‘We moeten ervoor waken dat praktische problemen van de overheid fundamentele uitgangspunten van de rechtsstaat niet onder druk zetten’, schrijft Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) in zijn vandaag gepubliceerde jaarbericht. Hij maakt zich zorgen over capaciteitsproblemen bij de overheid waardoor uitspraken van rechters niet goed worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het tekort aan zorginstellingen en hulpverleners voor kinderen. Naves: ‘Dit betekent dat de rechter wel kan beslissen dat een kind daar het beste geholpen is, maar dat in de praktijk zijn uitspraak niet goed ten uitvoer kan worden gebracht.’

En dat allemaal in een setting waarin mediation alleen door het systeem vergoed wordt op basis van verwijzing door een rechter. De NMv maakt zich daarom sterk voor het oplossen van deze systeemfout.  Maar we willen ook het voorportaal meer promoten. Een rechtzoekende begint immers altijd als hulpzoekende!

Afgelopen maand vond wederom de BMC plaats. De business Mediation Competitie welke door CvC, Houthoff Advocaten en de NMv werden georganiseerd. Wederom een geslaagd event om jonge mensen een podium te geven in een mooie setting om ons prachtige vak te promoten.

En er zitten nog veel meer mooie nieuwtjes in deze nieuwsbrief. Met zoveel mooie dingen aan positieve stabiliteit en dus balans, wens ik je veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Met collegiale groet,

Willem

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image