NMv in ontwikkeling

NMv in ontwikkeling

Door Willem Ruiterman

  • 7 min. leestijd
In deze column begin ik met onze leden te bedanken voor hun hartverwarmende en unanieme steun voor ons nieuwe partner lidmaatschap en bedrijfslidmaatschap.

Op de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2023 heeft het bestuur de leden voorgelegd in te stemmen met een nieuwe vorm van lidmaatschap: het partner lidmaatschap en bedrijfslidmaatschap.

Het partner lidmaatschap is voor professionele conflictbemiddelaars niet zijnde geregistreerd mediators. De verwijzer groep is complementair aan de mediators. Iedere meditation begint immers met een verwijzing. Veel verwijzers werken bij organisaties. Om die reden hebben wij het bedrijf lidmaatschap ingevoerd.

Met deze nieuwe groep leden kan de NMv verder gaan groeien. En in dat kader verwelkom ik graag een grote groep nieuwe lezers van onze nieuwsbrief. Lees, ontdek en laten we ons verbinden. Zo maken we Nederland met elkaar een stukje conflictvaardiger!

De Week van de Mediation is afgesloten. We hebben mooie initiatieven gezien welke door veel mediators zijn opgepakt. De daarmee opgedane contacten helpen mee aan hun bedrijfsbekendheid. Namens het bestuur: petje af voor het werk dat door leden hiertoe is verricht. En als hoogtepunt de uitreiking van de Eberhard van der Laan Award! Verderop meer.

De NMv vakgroepen beginnen vorm te krijgen. De eerste vergaderingen met afdelingsbesturen zijn gepland. De eerste resultaten worden ook zichtbaar. In NMv Onderwijs is een lesbrief ontwikkeld voor scholen om leraren behulpzaam te zijn bij het invullen van het vak burgerschap. Vervolgens gaan wij een oproep doen via de afdeling NMv Onderwijs, NMv Scheiding en NMv Familie om een spreekbeurt te organiseren op deelnemende scholen. Hieruit komen contacten voor het opzetten van een peermediation competitie in 2024. En het zijn deze jonge peermediators die vervolgens een lidmaatschap krijgen aangeboden voor de afdeling Jong NMv. Een enorm spannend project waar wij veel van verwachten.

De vakgroep Business mediation

De vakgroep NMv Business organiseert momenteel haar eerste vergadering. Zo’n 300 mediators zijn lid van deze vakgroep. NMv Business gaat contact zoeken met zijn leden om te inventariseren hoe wij je nog beter kunnen helpen met kennis en PE.

Inmiddels is de beslisnota brief Tweede Kamer Elian en Knops in zijn centraal de scherming verzonden. Verderop in deze nieuwsbrief lees je over de laatste ontwikkelingen.

Dan natuurlijk nieuws over de webinars voor het najaar.

Ik wens je weer veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. En…. laat ons van je horen. Jouw mening telt!

Collegiale groet,

Willem Ruiterman

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image