NMv on the move!

NMv on the move!

Door Willem Ruiterman

  • 7 min. leestijd
Ik hoop dat u allen een prachtige zomer heeft gehad. eDe batterij heeft kunnen opladen met de uwen om er weer vol tegen aan te kunnen gaan. Het NMv bestuur is er in ieder geval klaar voor en dat is nodig, want er is ongelooflijk veel te doen.

Besluitvorming

Besluitvorming, hét thema van ons prachtige blad Tijdschrift Conflicthantering. Mijn complimenten gaan uit naar de redactie die nummer 3 weer geweldig heeft vorm gegeven. U leest mijn enthousiasme! Want eigenlijk is dit themanummer een leerboek in zichzelf. Met schitterende, boeiende en leerzame bijdragen. Chapeau! Mede om deze reden heeft het bestuur inmiddels besloten om voor een nieuwe periode van 3 jaar in zee te gaan met Wolters Kluwer, de uitgever van TC, waarin opgenomen NM. Het was een pittige en langdurige discussie waarbij onder andere kostenverhogingen en de richting van het magazine belangrijke bespreekpunten waren. We gaan naar 4 dikke uitgaven per jaar. Full color met 86 pagina’s in een glossy magazine. Daarnaast komt er in het komende jaar een online uitgave. De NMv wil zo een groter publiek kunnen bereiken. Door de combinatie gedrukt en online verwachten we een prachtige combinatie aan te kunnen bieden.

Eenheid in het werkveld

Op 8 augustus vond de presentatie voor categorale verenigingen plaats in Harderwijk. Het onderwerp: Eenheid in het werkveld met behoud van eigen identiteit. Ondanks de vakantietijd was de opkomst van besturen een hart onder de riem van de NMv. We bespraken de ontwikkelingen naar aanleiding van de brief van de Minister van Rechtsbescherming van 27 juni 2023 over de Toegang tot het recht, waarin de minister het NMv standpunt overneemt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen hulp vragend en rechtzoekend. Tevens worden in deze brief concrete maatregelen genoemd; stimuleren van mediation, onder andere door een startbijdrage voor mediation naast rechtspraak en verkenning van één register voor mediators. Het ministerie heeft de NMv gevraagd zich in te spannen het werkveld te verenigen. NMv heeft deze handschoen opgepakt door alle verenigingen en registers uit te nodigen en daarnaast een subsidie aanvraag in te dienen voor stimulering van mediation. Een mooi resultaat van de dag is dat er consensus is over de noodzaak van eenheid in het werkveld.

Wat gaat u daar op korte termijn van merken? NMv gaat als neutrale en onafhankelijke belangenvereniging nog dichter bij haar leden staan. Dit doen we door specialisten afdelingen op te zetten. Iedere afdeling krijgt haar eigen specialisten commissie welk 1 op 1 communiceert met het algemeen bestuur van de NMv. Zo wordt het belang van uw specialisme nog beter geborgd! Vanzelfsprekend genieten de leden van de specialisme afdelingen dezelfde ledenvoordelen van de algemene leden. In de volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de realisatie.

De nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor  de Week van de Mediation. De organisatie is in volle gang. En ik wil vanaf deze plaats een compliment geven aan de vrijwilligers die zich hebben aangemeld om dit jaarlijkse evenement te helpen organiseren! Uw NMv bestuur rekent ook op uw aanmelding voor het door u georganiseerde evenement in uw omgeving. Een schot voor open doel vormt daarbij de POK regeling (zie verderop in deze nieuwsbrief) die een prachtige aanleiding vormt met uw gemeente in contact te treden om een event rondom dit thema te organiseren. De website www.weekvandemediation.nl is inmiddels live en uw aanmeldingen en input zijn van harte welkom.

Een onderdeel van de Week van de Mediation is de uitreiking van de Eberhard van der Laan Award. Noteert u de datum 31 oktober aanstaande vast in uw agenda! Wij zullen op deze dag tevens een ALV organiseren. Wij gaan u daar onder andere de vraag voorleggen akkoord te gaan met een statuten wijziging om ook conflictbemiddelaars/verwijzers naar mediation vriendenlid te kunnen maken. Dit zorgt er voor dat meer professionals kunnen profiteren van onze communicatie zoals Tijdschrift Conflicthantering en dat onze ideeën, uw belangen, onder een veel breder publiek zullen kunnen worden ingebed.

De registers

Dan de gesprekken met de registers. Zoals u weet, is de NMv een onafhankelijke vereniging die de belangen van haar leden centraal stelt door mediation te promoten en waar mogelijk en gewenst mediation in de schijnwerpers te zetten. NMv wil nadrukkelijk geen opleider, geen register en geen klachteninstituut zijn. Wij zien de functies belangenbehartiging, klachteninstituut en register als zelfstandige en los van elkaar staande entiteiten. Toch onderhouden en verdiepen we graag de contacten met de diverse instanties. Daarom spreken wij regelmatig met de MfN, het IMI, vFAS en ADR. Ik hou u niet langer op….. Genoeg te lezen in deze nieuwsbrief. En natuurlijk hoop ik u te zien op een van onze webinars, de netwerkbijeenkomsten, de ALV, de Week van de Mediation, of gewoon met uw reactie.

 

Collegiale groet,

Willem Ruiterman
Voorzitter NMv

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image