Kleur bekennen en toch neutraal zijn

Kleur bekennen en toch neutraal zijn

Door NMv Redactie

  • 4 min. leestijd
Kan ik blij worden van het schrijven van een column? Zeker! Want er zij zoveel positieve zaken te melden. Ik val maar gelijk met de deur in huis. Van nieuwe website tot vakgroepen, van samenwerkingen tot aan interssante oproepen aan de leden. Ik wens je, namens het NMv-bestuur, veel leesplezier

Beste lezer,

Kan ik blij worden van het schrijven van een column? Zeker! Want er zijn zoveel positieve zaken te melden! Ik val maar gelijk met de deur in huis.

Save the date!!

Op 3 april aanstaande gaan we van start met een nagelnieuwe website, welke de start vormt van een verdere integratie met het ledendeel, de digitale TC en vindeenmediator.nl. Onze penningmeester Aad van Dam heeft een ongelofelijke prestatie geleverd bij de totstandkoming daarvan. Chapeau Aad!! De nieuwe website vormt een belangrijke stap in het proces naar een dynamische belangenvereniging. Een belangenvereniging die de leden meer en meer mogelijkheden biedt deel te nemen en daarmee zeggenschap te hebben over de koers die we varen. Dat gaan we doen door regelmatig kleine en doelgerichte enquetes van een paar vragen te houden. Dit om beter te kunnen aansluiten bij de behoeften van de leden.

Vanaf volgende week gaan we de nieuwe website en de partnerleden extra in het zonnetje zetten. Met een Linkedin campagne en een advertentie in TC. Wist je trouwens dat TC op de nieuwe NMv website ook in digitale vorm komt?

Dan de Eberhard van der Laan Award. Een belangrijker wordende award, omdat dit jaar ook partnerleden kunnen gaan nomineren. We hebben een set spelregels opgesteld waaraan de nominatie moet voldoen. Verderop lees je hier meer over.

Vakgroepen

Van afdelingen naar vakgroepen. Op voorstel van meerdere leden hebben we de naam van de afdelingen veranderd in vakgroepen. De naam vakgroep zal beter kunnen aansluiten aan het specialisme dat in de vakgroepen wordt vertegenwoordigd. Maar ook aan de ambitie die we hebben om het kwaliteitsniveau van mediation op een steeds hoger niveau te kunnen brengen. Voor de leiding van een vakgroep zoeken we vakgroep coördinatoren. Iedere vakgroep wordt naar het bestuur vertegenwoordigd door een of meer vakgroep leden die de coördinatie naar het bestuur verzorgen en vice versa. Hierdoor ontstaat een betere communicatie over leden behoeften en wensen. We zijn op zoek naar coördinatoren die deze dynamiek voelen en mee willen helpen uitdragen.

En de eerste hebben we gevonden voor de vakgroep NMv International in de persoon van Thomas John! Met veel plezier introduceer ik Thomas en wens zijn groep enorm veel succes. Zoek ‘m op 3 april op de nieuwe website en, net zo belangrijk, laat van je horen! In deze nieuwsbrief meer over de vakgroepen.

En gelukkig weten steeds meer mediators en professionele conflictbemiddelaars ons te vinden in het gezamenlijke belang van samenwerking. Daarnaast wordt ook in het werkveld de noodzaak van eenheid gezien. Meer kleine verenigingen zien de kracht van samenwerking en gaan op in de NMv, met behoud van hun eigen identiteit en visie.

Kleur bekennen en toch neutraal zijn

Kleur bekennen en toch neutraal zijn. Kan dat? Ik haalde dat argument eens door de ChatGTP en kreeg het volgende terug.

“Mediation is a process in which a neutral third party, the mediator, assists disputing parties in resolving their conflicts through negotiation and communication. The mediator’s role is not to take sides or impose decisions but to facilitate dialogue, encourage understanding, and help the parties reach mutually acceptable solutions.

“Kleur bekennen” is a Dutch phrase that translates to “showing one’s colors” or “taking a stand.” In the context of mediation, it could mean that each party expresses their perspectives, interests, and desired outcomes openly and honestly. This transparency is crucial for effective communication and problem-solving.

Being neutral in mediation means that the mediator does not have a personal stake in the outcome of the dispute and does not favor any party over another. Neutrality allows the mediator to maintain impartiality and create an environment where all parties feel heard and respected.

To “kleur bekennen en toch neutraal zijn” in mediation means that the mediator acknowledges and respects the viewpoints and interests of each party while remaining impartial and facilitating a fair process. It involves creating a balance between encouraging openness and advocacy for one’s position while ensuring that the mediation remains focused on reaching a mutually acceptable resolution. This can be challenging but is essential for the mediator to effectively guide the parties toward finding common ground and resolving their differences.”

Zo dan hebben we gelijk een bruggetje naar het internationale karakter van mediation. Heel veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Collegiale groet,

Willem

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image