Vertrek van onze voorzitter Julia Gerlach

Vertrek van onze voorzitter Julia Gerlach

Door Willem Ruiterman

  • 7 min. leestijd
Zelfs op vlak water kan je schip in een storm zitten.... Ogenschijnlijk kabbelen we rustig voort maar ondertussen is er van alles aan de hand. Valse veiligheid of comfort zone? Daarover later meer.

Vertrek Julia Gerlach.

Eerst wil ik het vertrek van Julia Gerlach memoreren. Haar keuze om haar spoor in een andere richting te laten lopen kwam voor het NMv bestuur onverwacht. Maar tegelijkertijd stelden wij allemaal vast dat we alleen maar met respect op Julia’s keuze kunnen terugkijken. En met dankbaarheid namens u allen! Met name voor de enorme berg werk die Julia in de afgelopen jaren voor de NMv en haar leden heeft verricht. Onvermoeibaar was zij bij talloze projecten betrokken: de Week van de Mediation, de Eberhard van der Laan Award, de Bemiddelingsclausule en niet te vergeten de mediationwet. Wij hebben Julia hartelijk bedankt voor haar inzet op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 8 juni jongstleden. Verderop in deze nieuwsbrief meer.

Voor nu over tot de orde van de dag.

Bestuurswisselingen, nieuwe gezichten en verwachtingen, beloften en goede bedoelingen. Tijd om lang stil te staan hebben we niet. Nog nooit is de roep vanuit de politiek om de eenheid in het werkveld zo groot geweest. En dat is wat 1 op 1 past bij de ambitie van de NMv. “Één sector, één geluid, met ruimte voor eigen identiteit” Uw bestuur staat als 1 in dit onderwerp. Alleen dan kunnen we een gezicht maken naar de politiek. Maar ook naar de maatschappij. Aanbod en vraag. De markt moet u weten te vinden. En NMv staat voor haar leden. Met het initiatief Vind een Mediator, www.vindeenmediator.nl waarop u zich als NMv lid kunt presenteren aan de hulpzoekende, heeft NMv een krachtige tool die helpt vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De www.vindeenmediator.nl website wordt momenteel uitgebreid met verbeterde zoekargumenten. Daarnaast komt er een deel voor opleiders, om zich aan u, onze NMv mediators te presenteren.

“Één sector, één geluid, met ruimte voor eigen identiteit”

Een initiatief dat binnenkort navolging krijgt in de vorm van een uitnodiging van de NMv aan haar sectorpartners om te praten over eenheid. Zoals gezegd is eenheid naar de politiek cruciaal voor de ontwikkeling van ons vak, maar ook richting het werkveld. Mediation omvat vele sectoren en specialisaties. Zakelijk, Arbeid, Herstelrecht, Overheid, Bouw, Ondernemingen, Familiezaken, Echtscheiding, Nalatenschap en nog veel meer. NMv is hét onafhankelijk orgaan voor het representeren van uw belang naar de politiek, vraag en aanbod.

De foccus

In mijn rol als voorzitter van uw vereniging zal ik mij hier op focussen. Zonder bezwaard te zijn met de politiek van het verleden kan ik stellen dat het mijn taak is de eenheid in het werkveld verder te helpen verstevigen. Ik zie dat als een rationeel proces. Waarin ieder een mening kan hebben, maar waarin het doel voor allen helder moet zijn: het verder tot wasdom laten komen van het mediation vak in al zijn facetten. Het vraagt een omdenken op meerdere niveau’s. Van de politiek: van “juridische procedure” naar “wellicht nog een juridische procedure nadat mediation is beproefd”. Van de sectorverenigingen: naar gezamenlijk optrekken.

we gaan doen

Dit alles om het brede publiek te leren aanvaarden en begrijpen om mediation te zien als een natuurlijk vervolg op een gerezen kwestie. En last not but least het omdenken van de leden van “what’s in it for me” naar “what’s in it for me if my energy is partially focussed on making NMv stronger”. We gaan hier nog veel over praten, maar vooral: we gaan doen. Ik, uw bestuur, uzelf.

Dat proces is al in beweging. We praten doorlopend met de politiek. Ondanks de val van het kabinet en organiseren we op 8 augustus een bijeenkomst voor alle sectorverenigingen om de eenheid richting politiek en wetgever te bespreken. Zo wilt de NMv dat iedere betrokken vereniging kan meeprofiteren van onze subsidieaanvraag om mediation verder in de maatschappij te verankeren. Ook zijn we druk bezig met de organisatie van de Week van de Mediation en hopen en verwachten van u dat u uw activiteiten aanmeld.

We houden u op de hoogte.

Warme groet,

Willem Ruiterman, voorzitter NMv

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image