NMv Missie

De missie van de NMv: waar staan we voor?

Met de missie van de Nederlandse Mediators vereniging NMv geven wij aan waarom de NMv bestaat, wat onze kernwaarden zijn en welke doelen wij nastreven. De missie dient als leidraad voor activiteiten en besluitvorming en als kompas voor de strategische koers van onze organisatie. De missie is wat de leden bindt. Voor de missie van de Nederlandse Mediators vereniging grijpen wij terug naar de statuten van 26-05-2016. Onze missie is:

De Nederlandse Mediators vereniging is de belangenvereniging voor mediators en professionele conflictbemiddelaars. De vereniging bevordert de belangen van de leden in het kader van de beroepsuitoefening, waaronder promotie van mediation als werkwijze om conflicten op te lossen. De NMv is ook de ‘thuisbasis’ voor mediators en professionele conflictbemiddelaars en is daarin inclusief, handelt zonder aanziens des persoons en doet dit met hart voor de samenleving.

NMv Visie

De visie van de NMv: waar gaan we voor?

De NMv geeft concreet handen en voeten aan de missie door de volgende activiteiten ten behoeve van de belangen van de leden in het kader van de beroepsuitoefening en van mediation als vak:

  • het bevorderen van de bekendheid en toepassing van mediation

onder andere door publiciteit over mediation door de uitgave van het vakblad ‘Tijdschrift Conflicthantering’ inclusief het vakblad ‘Nederlandse Mediation’, door promoten van mediation bij politiek, de rechtspraak, de wetgever, bedrijven en maatschappelijke organisaties

  • het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening

onder andere door webinars en afstemming met registers voor de kwaliteitsborging

  • het vormen van een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring

onder andere door ontmoetingsmomenten voor leden, periodieke ledenonderzoeken, studiebijeenkomsten, webinars en netwerkbijeenkomsten

  • activiteiten op het raakvlak van algemene en specifieke beroepsuitoefeningen van mediators en maatschappelijke ontwikkelingen

onder andere door afstemming met politiek en discussies in vakgroepen

  • het verlenen van diensten die leden kunnen inzetten bij de uitoefening van hun vak al dan niet in combinatie met ondernemerschap

onder andere door een Vraagbaak Eigen Praktijk, Vertrouwenspersonen, kortingen op verzekeringen en andere ledenservices.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image