Enquête: JOUW MENING IS VOOR HET BESTUUR VAN TOEGEVOEGDE WAARDE

Enquête: JOUW MENING IS VOOR HET BESTUUR VAN TOEGEVOEGDE WAARDE

Door NMv Redactie

  • 5 min. leestijd
De actieve betrokkenheid van leden is belangrijk binnen de NMv. Het bestuur wil transparant zijn in haar handelen en continu peilen of we binnen de lijnen van onze ledenopdracht blijven. Die opdracht staat vanaf de dag van oprichting van de NMv verwoord in onze statuten.

De Nederlandse Mediators vereniging is een ledenvereniging met een bestuur dat namens de leden -dus namens jullie- de vereniging bestuurt, beleid maakt, activiteiten organiseert en jullie belangen behartigt.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2024 zal het bestuur hierover zoals gewoonlijk verantwoording afleggen. Bovendien is de ALV het moment waarop wij als leden met elkaar het goede gesprek voeren over veel onderwerpen die onze vereniging aangaan! Over enkele onderwerpen peilen wij graag jouw mening en op de reacties zullen we terugkomen tijdens de Algemene Ledenvergadering en in de NMv nieuwsbrieven.

Wat is jouw mening?

Wij verzoeken jou om 5 à 10 minuten van jouw tijd te investeren in het beantwoorden van vragen. Daarbij hanteren we een schaal van 1 tot 5. Een 1 is helemaal mee oneens/heel slecht, een 5 helemaal mee eens/ uitstekend. Na ieder blok is er ruimte om desgewenst toelichting te geven op uw antwoorden over deze onderwerpen. Aan het eind is er ruimte voor jouw laatste opmerkingen.

Toelichting

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil toe gaan naar één register van mediators waarmee de kwaliteit van mediators wordt geborgd. Daarnaast leven er in de politiek al langere tijd wensen om te komen tot een mediation wet. Het bestuur van de NMv steekt veel energie in de bevordering van mediation en de belangenbehartiging van NMv-leden en in overleg met de organisaties die bij deze onderwerpen betrokken zijn.
Als onafhankelijke belangenvereniging varen wij daarbij onze eigen koers, waarbij voor de NMv de eenheid in het werkveld onze leidraad is. Immers, de NMv-leden hebben het bestuur deze opdracht meegegeven en ook het ministerie heeft de NMv dit verzoek gedaan. Om onze koers verder te bepalen leggen wij jou de volgende vragen voor.
Klik op knop en geef jouw mening.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image