Hoorzitting (10 juni) Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Hoorzitting (10 juni) Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Door Gjalt Schippers

  • 2 min. leestijd
Op 10 juni was NMv uitgenodigd voor de hoorzitting Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer II). Wij willen onze dank uitspreken naar de Commissie voor de uitnodiging en de gelegenheid om de belangen van alle mediators en mediation in Nederland.....

Vandaag was de NMv uitgenodigd voor de hoorzitting van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand  (Commissie Van der Meer II). Wij willen onze dank uitspreken naar de Commissie voor de uitnodiging en de gelegenheid om de belangen van alle mediators en mediation in Nederland voor het voetlicht te brengen.

Deze Commissie adviseert demissionair minister voor Rechtsbescherming Weerwind over de puntentoekenning per zaak binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoegingen).

De NMv heeft tijdens de hoorzitting, en in haar al eerder ingediende position paper, de noodzaak voor het voetlicht gebracht om de bestaande beleidsuitgangspunten binnen het stelsel scherper vorm te geven zodat de hulp vragende burger niet onnodig verwordt tot een  rechtzoekende burger. Daarbij een lans brekend voor de belangen van alle mediators in Nederland (ongeacht registratie of certificering). Vanuit de NMv hebben wij gewezen op de knelpunten in het huidige systeem. Daarbij hebben wij de al eerder naar voren gebrachte mogelijke verbeteringen nog eens onderstreept omwille van het belang van een systeem dat voorziet in toekomstbestendige en tussenpartijdige conflict beslechting.

Zoals het rapport van de Staatscommissie rechtsstaat (2022-2024) vandaag laat zien gaat het om het investeren in de verbetering van de rechtsbescherming. Voor de NMv begint dat bij: “Conflict? Eerst naar de mediator”!
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image