Inbreng Nederlandse Mediators vereniging (NMv) openbare consultatie Waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Inbreng Nederlandse Mediators vereniging (NMv) openbare consultatie Waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Door Gjalt Schippers

  • 25 min. leestijd
Er is door leden en bestuur hard gewerkt aan de NMv inbreng voor de openbare consultatie van een voorgenomen wet Versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Op 1 februari 2024 zijn de conceptteksten voor de consultatie van een wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) openbaar geworden. In februari 2023 heeft de Nederlandse mediators vereniging (hierna NMv) haar reactie op de ontwerpteksten (pre-consultatie) voor dit voorstel ingezonden en openbaar gemaakt. De Nederlandse Mediators vereniging (NMv) heeft met belangstelling kennisgenomen van de consultatie stukken. Als grootste belangenorganisatie van mediators en voor mediation in Nederland staat de NMv voor de implementatie en behartiging van de belangen van alle professionele beroepsbeoefenaren rond conflicthantering. Dit ongeacht onder welk kwaliteitssysteem men is gecertificeerd of geregistreerd. De NMv constateert dat haar eerder ingebrachte reactie op de ontwerpteksten (pre-consultatie) klaarblijkelijk in het ongerede is geraakt. De consultatiestukken maken alleen melding van een inbreng van een van de (private commerciële) registers en van een beroepsvereniging. Niet die van de NMv, zijnde de belangenvereniging! Het maakt dat onze huidige inbreng wat uitgebreider is. Immers: de reacties die in de pre-consultatie vanuit het mediationwerkveld zijn meegenomen vertegenwoordigen slechts een gedeelte van het werkveld van mediators en mediation. Gezien de impact en het belang van de voorgestane wijzigingen is het belangrijk dat de stem van het gehele werkveld wordt gehoord in deze.

Na de inleiding en algemeen kader in hoofdstuk 1, vind u in hoofdstuk 2 de reactie van de NMv op de consultatie Wet waarborgfunctie Awb en tot slot in hoofdstuk 3 de samenvatting van de aanbevelingen van de NMv.

Wil je meer lezen over de  inbreng van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv) voor de openbare consultatie van een voorgenomen wet Waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb) klik dan hier Lees de NMV inbreng

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image