Meer aandacht voor mediation in regeerakkoord Rutte III

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Meer aandacht voor mediation in regeerakkoord Rutte III

16 10 2017

Goed nieuws voor mediation! Het nieuwe kabinet is zich er van bewust is dat juridische procedures complex zijn en niet altijd voldoen aan het oplossen van problemen. In het regeerakkoord is te lezen dat er meer ruimte komt voor experimenten met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om buitenrechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation uit te breiden. En er wordt bezien of herstelrecht een prominentere rol kan krijgen.