Waar staat Jong NMv voor?

Waar staat Jong NMv voor?

Door NMv Redactie

  • 14 min. leestijd

Conflictvaardigheid is onderdeel van onze natuur….. Soms moeten we de natuur een handje helpen!

Waar staat Jong NMv voor?

Jong NMv is een groep jonge mediators die al gestart zijn op school om te bemiddelen tussen conflicten. Tussen leerlingen maar ook tussen een leerling en een leraar. Ze worden ook wel peer-mediators genoemd. Deze jonge mediators worden eerst opgeleid door het COM (Centrum Onderwijs Mediation). Na een jaar neemt de school die begeleiding over. (vervolgcusus/PE). Deze jongeren zijn de toekomstige mediators. Wij laten ons door hen inspireren en andersom.

Het vak Burgerschap

Onze missie om Nederland te helpen conflictvaardiger te worden past mooi bij de basisvaardigheden die bij het vak burgerschap horen. Sinds 2021 is er een nieuwe wet van kracht. Volgens deze wet moeten scholen actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Alle leerlingen in het funderend onderwijs moeten leren over de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat en democratie, zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Burgerschap veronderstelt kennis over bijvoorbeeld het functioneren van de Nederlandse democratie en de daarbij behorende waarden.

Naast het bijbrengen van deze kennis is het ook belangrijk dat scholen, vanuit hun eigen levensbeschouwelijke en/of pedagogische visie, leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een passende houding. Zo leren leerlingen hoe zij zich verhouden tot mensen met andere opvattingen dan zij en hoe op een respectvolle wijze kan worden omgegaan met verschillen tussen mensen. https://www.slo.nl/thema/meer/basisvaardigheden/burgerschap/

Waarom zouden we dit op school moeten aanpakken?

Omgaan met conflicten start met het spelen op het schoolplein. Met het spelen kom je vanzelf in aanraking met enige vorm van conflict. Het is dus niet zo gek om dit te leren op school.

Meer lezen?

Jong NMv artikelen

Ook een bijdrage leveren over het onderwerp Jong NMv? Neem contact op en wordt onderdeel van de NMv afdeling Arbeid.

Neem contact op
Jong NMv

Jong NMv / Onderwijs

Lesbrief De afdeling NMv Onderwijs start met Jong NMV en richt zich juist op deze scholieren. Het gaat om leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en leerlingen van VO scholen. Samen met het centrum onderwijs mediation (COM) is er een lesbrief gemaakt die gratis kan worden verkregen. Deze is aan te vragen via secretariaat@mediatorsvereniging.nl  Presentatie in de klas In een mogelijk vervolg op de lesbrief kan op verzoek van de leerkracht of docent een mediator in de klas een korte presentatie houden over wat een mediator/bemiddelaar doet en welke vaardigheden hij hiervoor gebruikt. Het is ook belangrijk dat scholen, vanuit hun eigen levensbeschouwelijke en/of pedagogische visie, leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een passende houding. Zo leren leerlingen hoe zij zich verhouden tot mensen met andere opvattingen dan zij en hoe op een respectvolle wijze kan worden omgegaan met verschillen tussen mensen.  Competitie  Naast de lesbrief wordt er een competitie opgezet om vaardigheden van jonge bemiddelaars te testen met elkaar. Of competitie het juiste woord is, weten we nog niet. Diverse vrijwilligers vanuit de NMv gaan zich hiermee bezighouden. Deelnemende scholen worden in de voorbereiding betrokken. Peermediation  Voor scholen die nog een stap verder willen zetten met de ontwikkeling van conflictvaardigheid kunnen peermediation als een voortdurend proces op hun school installeren. In een traject van een jaar worden leerlingen en docenten geschoold om conflicten op school zelf op te lossen. De coördinatie wordt gedaan door een docent en de peermediators gaan vervolgens de bemiddelingen zelfstandig uitvoeren in de school. Meer info via peermediation. 

4 min. leestijd
Jong NMv / Onderwijs
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image