Werkgever-Werknemer

Werkgever-Werknemer

Door NMv Redactie

  • 3 min. leestijd

Conflicten tussen leidinggevenden en hun medewerkers kunnen aanvankelijk ontstaan door meningsverschillen die niet op een constructieve manier worden besproken, waardoor ze onopgelost blijven. Na verloop van tijd kunnen deze onuitgesproken meningsverschillen echter escaleren en zich ontwikkelen tot serieuze conflicten.

Het is belangrijk op te merken dat een conflict niet slechts een objectieve situatie is, maar eerder een subjectieve beleving. Als een van de betrokkenen het als zodanig ervaart, is er sprake van een conflict. In gevallen waarin de tussenkomst van een mediator niet direct als noodzakelijk wordt beschouwd, wordt aangeraden om eerst zelf te proberen het contact te herstellen. Indien dit niet lukt, kan mediation een waardevol middel zijn om verdere escalatie te voorkomen.

Het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” is hier zeker van toepassing. Zelfs als men niet direct van een conflict spreekt, kan het verstandig zijn om een mediationtraject te overwegen, vooral als een van de partijen, of het nu de werkgever of de werknemer is, het gevoel heeft dat er wel degelijk sprake is van een conflict. Arbeidsmediation biedt een gestructureerde aanpak waarbij werkgever en werknemer onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. Dit proces bevordert betere communicatie en kan leiden tot gezamenlijke afspraken en duurzame oplossingen.

Het is cruciaal om te benadrukken dat conflicten niet alleen invloed hebben op de werksfeer, maar ook op de gezondheid van de betrokkenen. In sommige gevallen kan een conflict zelfs leiden tot ziekmeldingen. Arbeidsmediation fungeert als een instrument om samen tot een oplossing te komen, waarbij het gesprek en de begeleiding van een neutrale mediator essentieel zijn om tot een constructieve uitkomst te komen en verdere schade te voorkomen.

Arbeidsmediation.

Zoek je een arbeidsmediator?

Ja, ik zoek een professionele arbeidsmediator, zoek op postcode of plaatsnaam.

mediators image

Meer lezen?

Arbeid artikelen

Ook een bijdrage leveren over het onderwerp Arbeid? Neem contact op en wordt onderdeel van de NMv afdeling Arbeid.

Neem contact op
Arbeid

Collega’s binnen een team

Teammediation biedt een uitgelezen mogelijkheid om diepgaande problemen of conflicten binnen een team op te lossen en de verstoorde samenwerking te herstellen. Wanneer de dynamiek in een team vastloopt en de communicatie verstoord raakt, kan het inzetten van teammediation een waardevolle stap zijn om tot een constructieve oplossing te komen. Wat houdt teammediation precies in? Het belangrijkste uitgangspunt van teammediation is het besef dat het zoeken naar een schuldige zelden leidt tot een duurzame oplossing. Zelfs als er besloten wordt dat een bepaald teamlid het team moet verlaten, is daarmee het onderliggende conflict niet automatisch opgelost. Conflicten binnen een team zijn vaak complex en worden veroorzaakt door diverse factoren, waardoor een brede kijk op de situatie cruciaal is. In het initiële stadium van teammediation voert de mediator uitgebreide gesprekken met alle teamleden. Deze zogenaamde intakegesprekken bieden de mediator de gelegenheid om een diepgaand inzicht te krijgen in zowel de individuele teamleden als de complexiteit van het conflict. Deze fase is van essentieel belang omdat het de basis vormt voor het verdere verloop van de mediation. Tijdens de daadwerkelijke mediationgesprekken komen natuurlijk emoties en frustraties aan bod. Ieder teamlid krijgt ruimte om zijn of haar perceptie van het conflict te delen, waarbij de nadruk ligt op actief luisteren en wederzijds begrip. Dit proces draagt bij aan het creëren van een sfeer waarin elk teamlid zich gehoord en erkend voelt. Na het doorlopen van deze emotionele en expressieve fase verschuift de aandacht van de mediator naar de toekomst. Hierbij staat de focus op het herstellen van effectieve samenwerking binnen het team en het formuleren van concrete afspraken en doelen. Door gezamenlijk te streven naar een hernieuwde en gezonde teamdynamiek, ontstaat er een solide basis voor duurzame verbeteringen en een hersteld vertrouwen binnen het team. Teammediation levert zo een waardevolle bijdrage aan het bevorderen van positieve teamrelaties en het realiseren van blijvende resultaten.

14 min. leestijd
Collega’s binnen een team
Arbeid

Omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen vormen een ernstige bedreiging voor het welzijn en de productiviteit op de werkvloer. Deze term omvat diverse gedragingen die de grenzen van respect en fatsoen overschrijden. Voorbeelden hiervan zijn (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, geweld, agressie en kwetsende opmerkingen. Elk van deze vormen van ongewenst gedrag heeft niet alleen directe impact op het individu dat het ervaart, maar kan ook een diepgaand effect hebben op de algehele dynamiek binnen een organisatie. De gevolgen van ongewenste omgangsvormen manifesteren zich vaak in de vorm van stress in de arbeidsrelatie. Werknemers, geconfronteerd met deze vormen van negativiteit, voelen zich niet langer veilig op hun werkplek. Dit gevoel van onveiligheid kan leiden tot een verminderde arbeidstevredenheid, emotionele stress en uiteindelijk zelfs tot ziekteverzuim. Het is van cruciaal belang om een cultuur te bevorderen waarin werknemers zich gesteund voelen en waarin ze weten dat hun welzijn serieus genomen wordt. In gevallen waarin een werknemer een of meerdere van de genoemde ongewenste omgangsvormen ervaart, is het sterk aan te bevelen om onmiddellijk melding te maken van deze incidenten. Hier komt de rol van een vertrouwenspersoon integriteit naar voren. Deze persoon is speciaal opgeleid om als een vertrouwelijk en onafhankelijk aanspreekpunt te fungeren. Werknemers kunnen bij deze persoon terecht voor begeleiding, advies en het melden van incidenten. Naast het inschakelen van een vertrouwenspersoon integriteit, kan het ook nuttig zijn om het probleem bespreekbaar te maken met behulp van een gespecialiseerde mediator. Deze mediator kan dienen als een neutrale bemiddelaar, die betrokken partijen helpt om tot constructieve oplossingen te komen. Dit proces van bemiddeling draagt niet alleen bij aan het oplossen van individuele conflicten, maar kan ook bijdragen aan het bevorderen van een positieve en samenwerkingsgerichte sfeer binnen het team. Tot slot is het van groot belang dat organisaties proactief werken aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dit omvat het implementeren van helder beleid, het bieden van trainingen en het bevorderen van een cultuur waarin respect en open communicatie centraal staan. Door deze maatregelen te nemen, kunnen organisaties een gezonde werkomgeving creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

7 min. leestijd
Omgangsvormen
Arbeid

Arbeidsvoorwaarden

Indien zich uitdagingen voordoen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, biedt het inschakelen van een competente mediator een doeltreffende strategie om samen met alle stakeholders tot een constructieve oplossing te komen. Deze situaties kunnen variëren van het bespreken en verhelderen van complexe concurrentiebedingen tot het optimaliseren van pensioenvoorzieningen en het onderhandelen over contractverlengingen, waarbij alle partijen worden betrokken. Het inzetten van een ervaren mediator is van bijzonder belang in gevallen waar de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden gevoelig liggen en een impact hebben op zowel de individuele werknemer als de bredere organisatiecontext. De mediator fungeert als een onpartijdige tussenpersoon die de communicatie vergemakkelijkt en een gestructureerd proces introduceert om de verschillende aspecten van de arbeidsvoorwaarden grondig te bespreken. Een van de voordelen van het inschakelen van een mediator is de mogelijkheid om tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Of het nu gaat om het afstemmen van een concurrentiebeding op de professionele ambities van de werknemer, het optimaliseren van pensioenregelingen voor toekomstige zekerheid, of het onderhandelen over een flexibele contractverlenging, de mediator creëert een kader voor open communicatie en gezamenlijke besluitvorming. Deze gestructureerde aanpak bevordert niet alleen de transparantie in de onderhandelingen, maar biedt tevens de mogelijkheid om de onderliggende belangen en behoeften van beide partijen te begrijpen. Op deze manier draagt het inschakelen van een mediator bij aan het creëren van duurzame en evenwichtige arbeidsvoorwaardenovereenkomsten die niet alleen aan de directe behoeften voldoen, maar ook rekening houden met toekomstige ontwikkelingen in de professionele relatie tussen de werknemer en de werkgever.

4 min. leestijd
Arbeidsvoorwaarden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image