Contracten

Contracten

Door NMv Redactie

  • 1 min. leestijd

Als een contract niet wordt nagekomen, zijn er stappen die je kunt ondernemen om het probleem op te lossen. Mediation is een van de mogelijke oplossingen. Hier is een algemeen overzicht van stappen die je kunt overwegen:

1. Identificeer de schending:
– Analyseer het contract en identificeer de specifieke clausules die zijn geschonden.
– Verzamel bewijsmateriaal dat de schending ondersteunt, zoals e-mails, contractuele documentatie of getuigenissen.

2. Neem contact op met de andere partij:
– Communiceer duidelijk en formeel met de tegenpartij en wijs hen op de contractuele schending.
– Probeer informeel tot een oplossing te komen door het probleem te bespreken en mogelijke redenen voor de schending te begrijpen.

3. Overweeg mediation:
– Mediation is een alternatieve methode voor geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij (de mediator) wordt ingeschakeld om te helpen bij het vinden van een oplossing.
– De mediator faciliteert communicatie, bevordert begrip tussen de partijen en helpt bij het vinden van een aanvaardbare oplossing zonder een juridisch geschil.

4. Stel een formele ingebrekestelling op:
– Als informele onderhandelingen niet succesvol zijn, stuur dan een formele ingebrekestelling naar de andere partij waarin je de schending uiteenzet, de gewenste oplossing aangeeft en een redelijke termijn voor herstel stelt.

5. Juridisch advies inwinnen:
– Raadpleeg een advocaat om juridisch advies in te winnen over je positie en mogelijke juridische stappen.
– Overweeg alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden, zoals arbitrage, afhankelijk van wat is overeengekomen in het contract.

6. Rechtszaak:
– Brengt mediation geen oplossing dan kun je overwegen een rechtszaak aan te spannen om nakoming van het contract af te dwingen of schadevergoeding te eisen.

Het doel van mediation is om conflicten op een constructieve en minder kostbare manier op te lossen dan via een rechtszaak. Het geeft partijen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het vinden van een oplossing met de hulp van een neutrale bemiddelaar. Dit kan de relaties behouden en de kosten van een langdurig juridisch geschil verminderen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat mediation vrijwillig is en alle betrokken partijen moeten instemmen met deelname.

Business mediation

Ja, ik zoek een business mediator.

Zoek een professionele NMv business mediator. Zoek op postcode of plaatsnaam.

mediators image

Meer lezen?

Business mediation artikelen

Ook een bijdrage leveren over het onderwerp Business mediation? Neem contact op en wordt onderdeel van de NMv afdeling Arbeid.

Neem contact op
Business mediation

Vennootschaprechtelijke geschillen

Vennootschapsrechtelijke geschillen zijn onvermijdelijk in de bedrijfswereld, ontstaan uit meningsverschillen over beleid, financiën, en andere vitale aspecten van de bedrijfsvoering. In dergelijke situaties biedt het vennootschapsrecht verschillende oplossingen, waarvan mediation een effectieve en constructieve benadering is. Geschillen tussen vennoten of aandeelhouders kunnen escaleren tot juridische procedures. Mediation fungeert als een flexibele en minder formele methode. Een neutrale mediator helpt partijen bij het vinden van gemeenschappelijke grond. De focus ligt op een gezamenlijke oplossing in plaats van een strijd in de rechtszaal. Het belang van goed geformuleerde statuten wordt benadrukt, aangezien deze preventief kunnen werken tegen geschillen. Echter, als geschillen toch opkomen, biedt mediation de mogelijkheid tot een snelle en doeltreffende oplossing. Zonder de kostbare en tijdrovende aard van juridische procedures. Mediation kan een grotere rol spelen bij de oplossing van vennootschapsrechtelijke geschillen, aangezien het een meer collaboratieve benadering biedt die de zakelijke relaties intact houdt. Het begrijpen van deze conflictresolutiemethode is essentieel voor bedrijven die streven naar stabiliteit en groei in een dynamische zakelijke omgeving.

4 min. leestijd
Vennootschaprechtelijke geschillen
Business mediation

Samenwerkingen

Mediation kan een waardevolle rol spelen bij het oplossen van conflicten in samenwerkingssituaties. Hier zijn enkele manieren waarop mediation kan helpen: 1. Faciliteren van communicatie: Mediators helpen bij het tot stand brengen van open communicatie tussen de betrokken partijen. Ze zorgen ervoor dat elke partij de kans krijgt om zijn standpunt te uiten en dat er actief geluisterd wordt. 2. Identificeren van belangen: In plaats van alleen te focussen op standpunten, helpt mediation bij het identificeren van de onderliggende belangen van elke partij. Dit helpt bij het begrijpen van de motivaties achter bepaalde standpunten. Wat kan leiden tot creatievere oplossingen. 3. Neutraliteit: Een mediator is onpartijdig en neutraal. Dit kan helpen om een gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid te bevorderen. Daardoor zijn alle partijen meer geneigd om de oplossing te accepteren. 4. Het zoeken naar oplossingen: Mediation is gericht op het vinden van gezamenlijke oplossingen. De mediator helpt bij het genereren van ideeën en het verkennen van verschillende mogelijkheden, waardoor de betrokkenen gezamenlijk tot een overeenkomst kunnen komen. 5. Behoud van relaties: In veel samenwerkingsverbanden is het behouden van een goede werkrelatie belangrijk. Mediation helpt bij het verminderen van vijandigheid en het opbouwen van begrip tussen partijen, wat gunstig is voor toekomstige samenwerking. 6. Efficiëntie: Mediation kan vaak sneller en kosteneffectiever zijn dan het voeren van juridische procedures. Het stelt partijen in staat om snel tot oplossingen te komen en verdere escalatie te voorkomen. 7. Vertrouwelijkheid: Mediationprocedures zijn vaak vertrouwelijk, waardoor partijen vrijer kunnen spreken zonder angst voor repercussies. Dit kan helpen bij het verkennen van dieperliggende problemen en het creëren van een sfeer van openheid. Al met al kan mediation een waardevolle aanpak zijn voor het oplossen van conflicten in samenwerkingsverbanden door een gestructureerd proces te bieden dat gericht is op samenwerking en gezamenlijke besluitvorming.

4 min. leestijd
Samenwerkingen
Business mediation

Klant-leverancier

Je kiest een mediator vaak  om verschillende redenen, vooral bij zakelijke geschillen. Hier zijn enkele redenen waarom bedrijven ervoor kunnen kiezen om een mediator in te schakelen: 1. Neutraliteit: Een mediator is een onpartijdige derde partij. In tegenstelling tot een rechtszaak waarbij een rechter een beslissing neemt, heeft een mediator geen belang bij een bepaalde uitkomst. Dit bevordert een eerlijk mediation proces waarbij beide partijen gelijk worden behandeld. 2. Vertrouwelijkheid: Mediation is een vertrouwelijk proces. Wat tijdens de mediation wordt besproken, blijft tussen de betrokken partijen en de mediator. Dit kan een opener communicatie bevorderen, omdat de betrokkenen zich vrijer voelen om hun standpunten en zorgen te uiten. 3. Behoud van de zakelijke relatie: In veel zakelijke geschillen is het behoud van de zakelijke relatie belangrijk. Een mediator kan helpen bij het vinden van een oplossing die voor beide partijen acceptabel is, waardoor ze mogelijk hun zakelijke relatie kunnen voortzetten zonder langdurige vijandigheid. 4. Efficiëntie: Mediation is vaak sneller en kostenefficiënter dan juridische procedures. Het vermijdt lange wachttijden en de hoge kosten van gerechtelijke stappen. Bedrijven kunnen zo sneller tot een oplossing komen en zich weer op hun kerntaken concentreren. 5. Flexibiliteit: Mediation biedt meer flexibiliteit in vergelijking met gerechtelijke procedures. De betrokken partijen hebben meer controle over het proces en kunnen samen met de mediator werken aan oplossingen die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften. 6. Focus op belangen: Een mediator helpt partijen om hun werkelijke belangen te begrijpen, niet alleen hun standpunten. Dit stelt hen in staat om oplossingen te vinden die aan hun dieperliggende behoeften voldoen en die duurzamer zijn op de lange termijn. Kortom, een mediator biedt een gestructureerde aanpak om conflicten op te lossen, rekening houdend met de specifieke context van de zakelijke relatie. Het doel is om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar beide partijen tevreden mee zijn.

4 min. leestijd
Klant-leverancier
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image