De NMv website

Colofoon

De zorg voor de NMv website

De Nederlandse Mediators vereniging (hierna te noemen NMv) heeft de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De NMv behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website op elk moment te wijzigen. De NMv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De NMv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De redactie, vormgeving, het webdesign, de bouw en het web-development van deze website is in handen van de NMv.

De inhoud van deze website

Deze NMv website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de NMv. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de NMv.

Op de NMv website staat ook inhoud van of gemaakt door derden. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, video’s en ander beeldmateriaal. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties over de NMv website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor ons contactformulier of stuur een email aan info@mediatorsvereniging.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image