“Met mediationvaardigheden word je werk zoveel mooier”

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • “Met mediationvaardigheden word je werk zoveel mooier”

14 05 2018

Tineke Otter, ambassadeur NMv, over de belofte van mediation voor professionals in het maatschappelijk domein

Een interview met één van de drijvende krachten achter het Mediation Symposium Mens & Maatschappij dat op woensdag 6 juni aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) plaatsvindt. Een bijzonder interdisciplinair event voor alle Gelderse professionals in het sociale domein. Van directie woningcorporatie tot politieagent, van jeugdzorgmedewerker tot hbo-docent, iedereen is welkom. Wat staat er op de agenda en waarom?

Pionieren

Tineke Otter: Van jongs af aan kan ik onrecht niet uitstaan. Het was dan ook geen verrassing dat ik me melde bij de politieopleiding op 18-jarige leeftijd. Hoewel dat in 1982 bepaald geen vanzelfsprekende stap was overigens, voor een jonge meid. Ik was jarenlang de enige vrouw op vijftig man personeel. Binnen de politie mocht ik al snel meewerken aan een project om betere zorg aan slachtoffers te gaan verlenen, de voorloper van wat nu bureau Slachtofferhulp is. Wij liepen hier in Oost-Nederland voor op de rest van Nederland toen.” Glimlachend, “En nu weer! Dit symposium is uniek omdat het zoveel disciplines bijeenbrengt. Allemaal mensen die met hart voor de zaak keihard werken om te zorgen dat het in onze maatschappij op rolletje loopt. Dat iedereen een veilig plekje heeft, gezond kan opgroeien, een dak boven zijn hoofd heeft en de juiste zorg krijgt, ook de lastige gevallen.”

Geen bal aan

“Na een aantal jaren bij de politie en later het OM ben ik overgestapt naar de woningcorporatie. Inmiddels ben ik alweer jaren mediator en projectmanager van maatschappelijke initiatieven in Arnhem, maar tussendoor heb ik nog een uitstapje gemaakt naar de corporate wereld. Als trainer interculturele communicatie bij grote multinationals in India. Dat betaalde heel goed, maar even heel eerlijk: ik vond er geen bal aan. Het ging me ook niet snel genoeg, had geen impact. Uiteindelijk hadden die mensen vaak maar één doel, zoveel mogelijk geld verdienen in zo kort mogelijk tijdsbestek. Dat past me niet. Wat dat betreft ben ik veel trotser op het leefbaarheidsproject dat ik in een Indiase sloppenwijk heb opgezet. Via de kinderen hebben we de bewoners daar empowered. Binnen acht jaar tijd hadden ze zelf elektra, schoon water en riolering geregeld. Ik wil dus meer. Ik ga lopen voor organisaties met mensen en conflicten met een maatschappelijk relevant doel. Die ergens voor staan. Daarom ook dit congres.”

Het verschil willen maken

“Ik werk al jaren met en voor allerlei partijen in het sociale domein. En ik zou zo graag willen dat meer mensen de beschikking hebben over mediationvaardigheden. Ik denk zo vaak: had ik dit twintig, dertig jaar geleden geweten. Wat een verschil had dat gemaakt. Zoals zoveel professionals met ‘de beste bedoelingen’ maakte ik me ook schuldig aan ‘beter weten’. Ik, de professional, heeft het beste met je voor, als je nou zus of zo doet, komt het allemaal in orde…. Nou, dat werkte meestal voor geen meter. Klanten/cliënten reageerden agressief of juist heel passief. In beiden gevallen vanuit weerstand. En ik maar duwen en trekken om mensen in beweging te krijgen. Dat was soms zo frustrerend. Energievreters, zo zag ik sommige mensen, met de bril op van mijn ‘beste bedoelingen’.”

Ieder mens is uniek

“Toen ik eenmaal in aanraking kwam met mediation, vielen mijn oogkleppen af. Mijn motto is “Anders Denken, Anders Doen.” Ik ben als mediator veel actief in zorg en welzijnsorganisaties en werk tegenwoordig ook veel met daders, van soms vreselijke daden vanuit de Rechtbanken. Zeker strafrechtzaken in mediation merk je hoe belangrijk het is om eerst te zoeken naar het belang achter het agressieve gedrag. Pas als je de mens voor jou, voelt dat je echt interesse hebt in wat hem of haar drijft, kun je meters gaan maken. En gaan mensen zelf vertellen wat ze nodig hebben en waar ze aan willen werken. En jongens, dat geeft me een bak energie!”

Passie of revolutie?

Het is duidelijk dat Tineke een vrouw met een missie is, en daarnaast in de afgelopen 35 jaar het sociale domein van binnen en buiten kent. Waar hoopt ze op? “Ik merk dat het leren kennen van mediation als methodiek mij zoveel energie heeft gegeven in het werken met mensen in moeilijke omstandigheden. Ik houd het nu zoveel langer vol, heb meer plezier in mijn werk en zie dat mensen zelf veel sneller en met betere resultaten regie pakken over hun problemen. Dat gun ik elke professional in het sociale domein. Of je nou agent bent of voor de klas staat, je staat daar met je hart voor de mens en het kind voor je neus. Je wilt met en voor hen resultaat boeken. Je wilt zorgen voor de mens die aan jouw zorg is toevertrouwd, hoe agressief, zorgmijdend, verward of lastig ze soms ook zijn. Van nature zetten we dan in op uitleggen en overtuigen. Maar dat kan dus echt anders. Door eerst de mens te raken, en dan samen het pad uit te stippelen. Elk mens is uniek. Mijn ervaringen en kennis van de laatste jaren wil ik graag breder uitdragen, mijn inzichten delen en zo een beweging creëren. Daarin sta ik niet alleen. Carol van Eert, Burgmeester Rheden, spreker op het symposium vertelde mij toen ik hem sprak: “Sinds mijn mediationopleiding een tijdje terug snap ik zoveel beter hoe ik mensen, van jong tot oud, ongeacht opleiding of achtergrond, kan bereiken. Ik ben zo trots op de buurtbemiddelaars in de gemeente Rheden en hiervoor in de gemeente Beuningen voor alles wat zij doen om buren te helpen om het samen leefbaar te houden. Mediationvaardigheden zijn zo effectief om mensen weer met elkaar te laten communiceren. Zo kunnen we als ambtenaren, buurtwerkers en burgers samen maatschappelijke problemen oplossen en juridische gevechten voorkomen.

Het Symposium Mens en Maatschappij, waarom moet je daar naar toe?

Tineke: “Ik ben zo enthousiast over de samenwerking met Jan Schepers van de HAN. Hij is binnen de HAN naast docent ook vertrouwenspersoon en actief als mediator een echte ambassadeur van mediation. Hij opent deuren en krijgt mensen in beweging op een zeer bevlogen en enthousiasmerende wijze. Je merkt ook dat het onderwerp gedragen wordt, en dat eigenlijk iedereen die we benaderden, van burgemeester tot buurtbemiddelaar, hoogleraar tot politieagent, gelijk even enthousiast reageerde. Daardoor kunnen we een superboeiend symposium neerzetten, waarin je in één middag met zoveel nieuwe ideeën en oplossingen naar huis gaat. Dankzij al die mensen die de organisatie steunen en hun kennis gratis inzetten in workshops, is het gelukt om een prachtig programma neer te zetten, tegen kostprijs.

Dus wees welkom! Kom sparren met andere Gelderse professionals uit het sociale domein en proeven aan de meerwaarde van mediationvaardigheden in jouw werkveld & jouw cliënten. We kijken met het hele organisatieteam enorm naar uit om jullie allemaal te ontmoeten.”

Ga voor meer informatie naar Symposium Mens en Maatschappij.