text image
Jaarlijkse Mediation Award

Eberhard van der Laan Award

De Eberhard van der Laan Mediation Award geldt als de opvolger van de NMv Mediation Impact Award. Deze is vernoemd naar de eerste winnaar Eberhard van der Laan. De in 2017 overleden oud-burgemeester van Amsterdam geldt als een van de grondleggers van mediation in Nederland. Zo liet hij als burgemeester honderden ambtenaren trainen in mediation vaardigheden.

Met het uitreiken van deze award wil de NMv bijzondere aandacht schenken aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen.

Met het uitreiken van de prijs geeft de NMv bijzondere aandacht aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen. Mensen die uiteenlopende belangen met elkaar kunnen verbinden en daarmee bijdragen aan een prettige samenleving. Een samenleving  waarin ruimte is voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen. Dit jaar vindt de uitreiking plaats op dinsdag 29 oktober 2024 tijdens de week van de Mediation.

text image

De afgelopen jaren is de award uitgereikt aan:

2023 – Linda Reijerkerk, directeur Centrum voor Conflicthantering die een grote rol heeft gespeeld om mediation als oplossingsmethode bij het herstel van de Kinderopvangtoeslag op de kaart te zetten.

2022 – Munish Ramlal, creatief verbinder tussen burger en overheid.

2021 – Joyce Silvester, wegens haar rol in de samenleving waarin zij tijdens haar loopbaan baanbrekend en tevens een voorbeeld is voor vrouwen op invloedrijke posities.

2020 – Mariëtte Hamer is een strategische- en aanhoudende verbinder en heeft als SER-voorzitter onder andere de pensioenonderhandelingen vlotgetrokken, tussen overheid en bedrijfsleven.

2019 – Mr. Carry Knoops-Hamburger, directeur en managing partner van het in Amsterdam gevestigde Knoops’ advocaten: zij zet zich al jarenlang in voor mensenrechten.

2018 -Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib voor haar verbindende rol in de samenleving.

2017 – Eberhard van der Laan, de in 2017 overleden oud-burgemeester van Amsterdam geldt als een van de grondleggers van mediation in Nederland. Zo liet hij als burgemeester honderden ambtenaren trainen in mediationvaardigheden.

Spelregels/Criteria ten behoeve van nominaties (01-01-2024)

De mediation award is een publieke blijk van waardering/aanmoediging. De jaarlijkse prijs zal worden uitgereikt door een door het bestuur van de NMv daartoe aan te zoeken persoon. Over de uitkomsten van de nominatie, de uitreiking en persoon die de award uitreikt kan niet worden gecorrespondeerd. 

  1. Een genomineerde moet door zijn of haar optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen.
  2. Een genomineerde moet hebben getoond dat hij zij in staat is om uiteenlopende belangen met elkaar te kunnen verbinden.
  3. Een genomineerde moet door zijn/haar bijdrage hebben aangetoond maatschappelijk bij te dragen en ruimte te geven voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen.
  4. Een genomineerde kan geen mediator zijn of een direct/indirect belang hebben bij mediation of het beroep van mediator.
  5. Een genomineerde kan worden voorgedragen bij de organisatie van de award door alle leden van de NMv. Het bestuur van de NMv onthoudt zich van het voordragen van een genomineerde en de stemming.
  6. De genomineerde op wie een meerderheid van de stemmen is uitgebracht krijgt de award toegekend. De termijn van stemming sluit om 24.00 uur de dag voorafgaand aan de dag van uitreiking van de award.
  7. Bij het staken van de stemmen beslist het bestuur van de NMv waarbij de voorzitter de doorslaggevende stem heeft.
  8. Alle genomineerden dienen zich voorafgaand aan de uitreiking bereid te verklaren om bij een (eventuele) toekenning de award te accepteren en ter gelegenheid van de uitreiking een presentatie te verzorgen over zijn/haar activiteiten.
  9. De winnaar van de award verklaart zich bereid tot het geven van een interview met het Tijdschrift Conflicthantering
  10. In alle gevallen waarin deze spelregels/criteria niet voorzien beslist het bestuur van de NMv. 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image