Wetsontwerp Wet Bevordering Mediation in consultatie

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Wetsontwerp Wet Bevordering Mediation in consultatie

14 07 2016

Het wetsontwerp van de Wet bevordering mediation, vergezeld van een memorie van toelichting, is op 13 juli 2016 in consultatie gegaan. De openbare stukken zijn te raadplegen op http://www.internetconsultatie.nl/.

Het bestuur van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is gevraagd een reactie te geven op deze voorstellen vóór 8 september aanstaande en zal een concept-reactie opstellen. In augustus bespreekt het MfN-bestuur de concept-reactie met de MfN-registermediators.

Video minister Van der Steur

Voor een video waarin minister Van der Steur de Wet Bevordering Mediation toelicht gaat u naar Youtube.