Deelnemers Mediationcongres doen oproep aan minister Van der Steur: “Breng Wetsvoorstel Mediation snel in consultatie”

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Deelnemers Mediationcongres doen oproep aan minister Van der Steur: “Breng Wetsvoorstel Mediation snel in consultatie”

30 11 2015

Op donderdag 26 november organiseerde de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2015 in Spant! Bussum. Het congres werd aan de hand van een video geopend door Ard van de Steur, minister van Veiligheid en Justitie. Bijna 600 deelnemers deden via de MfN een oproep aan de minister om het Wetsvoorstel Bevordering Mediation met de grootst mogelijke snelheid in consultatie te brengen.

Wettelijke verankering mediation

In mei 2013 heeft Ard van de Steur, toen nog Tweede Kamerlid (VVD), het initiatiefwetsvoorstel mediation ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt mediation zowel in het burgerlijk recht als in het bestuursrecht verankerd. Mediation, waarbij partijen hun geschil oplossen met hulp van een professionele mediator, leidt in Nederland in 60 procent van de gevallen tot succes.

Brief aan minister

Van der Steur liet in zijn openingsvideo tijdens het Mediationcongres weten dat hij ook als minister onverminderd een bijzondere band houdt met mediation en de mediators. Maarten de Haas, voorzitter van de Mediatorsfederatie Nederland: “Dat is uiteraard goed om bevestigd te krijgen. Wij weten dat de minister de vele initiatieven en ontwikkelingen om de groei van mediation te bevorderen alle ruimte biedt. Maar een aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de wet kan een stagnerend effect hebben. Daarom blijven we er vanuit de MfN op aandringen het Wetsvoorstel Bevordering Mediation met de grootst mogelijke snelheid in consultatie te brengen. Dat heeft de MfN in een brief aan de minister laten weten.”

Meer informatie over het Wetsvoorstel Mediation, waaronder ook de brief aan de minister, vindt u op de website www.mediatorsfederatienederland.nl onder ‘Wetgeving’.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
De grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De MfN vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De MfN vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register (voormalig NMI-register).