Brief MfN aan minister van Veiligheid en Justitie over voortzetting wetgevingstraject mediation

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Brief MfN aan minister van Veiligheid en Justitie over voortzetting wetgevingstraject mediation

21 09 2015

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 10 september jongstleden een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de voortzetting van het wetgevingstraject mediation.

In deze brief spreekt het bestuur van de MfN waardering uit aan de minister voor het overnemen van het wetgevingstraject en dringt aan op spoedige communicatie over de planning en vervolgstappen in het wetgevingstraject. In de brief gaat het MfN-bestuur ook in op een aantal highlights uit de expertmeeting van 29 juni jongstleden die voor het MfN-bestuur van belang zijn.

Download de brief aan de minister van Veiligheid en Justitie

Meer informatie

Ga voor eerdere informatie over het wetsvoorstel mediation naar www.mediatorsfederatienederland.nl.