Bijeenkomst ‘In gesprek met MfN over voortgang mediationwetgeving’ op 24 juni 2015

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Bijeenkomst ‘In gesprek met MfN over voortgang mediationwetgeving’ op 24 juni 2015

16 06 2015

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) ontving bericht dat de minister van Veiligheid en Justitie de wetsvoorstellen voor mediationwetgeving zal overnemen en voortzetten. De minister vraagt nu opnieuw advies aan de Raad van State. Het bestuur van de MfN is op 29 juni uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling.

Het laatste bericht van het kamerlid Van der Steur was, dat hij verschillende voorstellen uit de amendementen die tijdens de kamerbehandeling waren ingediend, wilde overnemen. De wijzigingen, die ook door MfN waren bepleit, betekenen onder meer dat de omschrijving van de civiele zaken waarvoor mediation van toepassing uit de wet verdwijnt, evenals de ‘vliegureneis’ die in een AMVB zal worden geregeld. Verder zou het tuchtrecht worden vereenvoudigd. De MfN heeft echter nog geen schriftelijke informatie over de eventuele wijzigingen ontvangen, maar hoopt daar wel vóór 24 juni meer inzicht in te hebben.

Uitnodiging MfN

De NMv heeft op 2 juni jongstleden al een actualiteitencollege over de mediationwetgeving georganiseerd waarin we u geïnformeerd hebben over de stand van zaken. Wilt u in aanvulling hierop van de gelegenheid gebruik maken om in gesprek te gaan over de wetsvoorstellen mediation, dan nodigt het MfN-bestuur u graag voorafgaand aan de consultatie uit voor een gesprek over de voortgang van de mediationwetgeving. Daartoe is gelegenheid op:

24 juni van 15.30 tot 17.00 ( inloop vanaf 15.00 met koffie en thee) in de tuinzaal van Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst op 24 juni aanstaande, ga dan naar het aanmeldformulier op de website van de MfN.