NMv de beroeps vereniging voor mediators

De NMv en de mediator registers

De NMv is GEEN register van mediators.

Wat is de NMv wel? Onze doelstelling ligt vanaf de dag van oprichting vast in onze statuten. Het doel is de professionele standaarden te bevorderen en de belangen van mediators en mediation te behartigen. Daarmee is de NMv een brede beroepsvereniging voor alle geregistreerde dan wel gecertificeerde mediators in Nederland. Zij heeft contacten met de verschillende mediation registers in het veld. Momenteel kent het werkveld vier registers. Dat zijn het MfN, de vFAS , het IMI en het ADR register. Daarbij zijn klacht en tucht zaken gericht tegen mediators vaak apart ondergebracht in een stichting of andere entiteit om de onafhankelijke behandeling daarvan te waarborgen.

De rol van de NMv

De NMv vervult een belangrijke rol als overkoepelende belangenbehartiger voor mediators en mediation in Nederland. Hoewel ze geen register van mediators beheert, speelt ze een centrale rol in het ondersteunen en bevorderen van de mediationpraktijk in het land. Voor de NMv zijn de functies van register, klachteninstituut en belangenbehartiger  noodzakelijkerwijs los van elkaar staande entiteiten. Dit om de kwaliteit en het niveau van de sector te borgen.

De minister voor Rechtsbescherming

Als toonaangevende beroepsvereniging voor mediators en mediation in Nederland, wordt de NMv serieus genomen door zowel mediators als andere belanghebbenden in het veld van alternatieve geschillenbeslechting. In de brief van 12 oktober 2023 van de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer erkend het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er meerdere kwaliteitssystemen zijn in Nederland. Deze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van mediation in Nederland. Het maakt dan ook voor de NMv niet uit in welk register iemand staat ingeschreven. Wel dat de beroepsuitoefenaar onder een kwaliteitssysteem valt. Dit als garantie naar zijn of haar cliënten dat de betreffende mediator gebonden is aan een kwaliteitsnorm en onafhankelijk klacht- en tuchtsysteem.

text image

De NMv en de MfN

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is een van de contacten van de NMv. Het MfN-register afficheert zich als een van de kwaliteitsstandaarden voor mediators in Nederland. De NMv werkt samen met het MfN om de professionaliteit en standaarden binnen de mediationpraktijk te handhaven en te bevorderen. Een MfN-accreditatie wordt door velen gezien als een teken van kwaliteit en deskundigheid onder mediators en door degenen die op zoek zijn naar een mediator.

text image

De NMv en het ADR

Het ADR-register (Alternative Dispute Resolution) erkend een breder concept van methoden voor geschillenbeslechting, waaronder mediation, arbitrage, (conflict-) coaching en onderhandelingen. Het kwaliteitssysteem van het ADR is gebaseerd op de ISO-normering. Daarmee is een ADR certificering een bredere erkenning. De NMv erkent het belang van zo’n breed register dat ook actief mediation promoot als een effectieve en duurzame methode voor conflictoplossing. De Nederlandse Mediators vereniging werkt ook samen met het ADR-register om de professionaliteit en standaarden binnen de mediationpraktijk te handhaven en te bevorderen.

text image

De NMv en het IMI

Het International Mediation Institute (IMI) is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en bevordering van mediation op internationaal niveau. De NMv onderhoud contacten met het IMI welk internationale samenwerking bevordert door uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van mediation.

text image

De NMv en vFAS

De Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) is een ander belangrijk contact van de NMv. VFAS-leden zijn gespecialiseerd in familierecht en mediation en spelen een rol bij het begeleiden van echtscheidingen en familiegeschillen. De VFas hanteert haar eigen specifieke kader van inschrijf- en opleidingsvoorwaarden. Zij doen dit omdat de bestaande kwaliteitssystemen niet aan zouden sluiten bij de vereisten waar een advocaat-mediator aan moet voldoen voor zijn of haar beroepsuitoefening.

De NMv en de overige registraties

De NMv signaleert dat er naast de bestaande (commerciële) registers en kwaliteitssystemen er meerdere organisaties zijn die haar eigen voorwaarden en vereisten stellen aan mediators willen die kwalificeren voor een inschrijving. Dit is geen goede zaak. Zij vindt daarin het ministerie aan haar zijde. Het maakt dat wij ons hard maken voor een uniforme kwaliteitsnorm die aansluit bij het werkveld. De NMv is daarover in gesprek met het ministerie en wetgever.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image