Activiteiten Bestuur NMv

Activiteiten Bestuur NMv

Door NMv Redactie

  • 8 min. leestijd
Wat doen de bestuurders van de NMv zoal voor onze vereniging? In onze nieuwsbrieven gaat het bestuur jullie maandelijks op de hoogte houden waar wij mee bezig zijn. In deze nieuwbrief een opsomming. O.a. de mediation-wet en het voornemen van demissionair minister Weerwind m.b.t. het één register.

Jullie weten allemaal dat er gesprekken plaatsvinden over het plan voor één register van demissionair minister Weerwind. Zijn idee is om tot één register voor mediators te komen waar zowel hulpvragende als rechtzoekende burgers terecht kunnen.

De NMv denkt dat met het voornemen om tot één register te komen “het onderscheid” tussen mediators, die zich nu hebben laten registreren bij ADR, IMI, MfN, vFas (en andere registers), verleden tijd zal zijn, inclusief de polemiek die daaruit is ontstaan in de loop der jaren. NMv-leden hebben daar namelijk last van: aardig wat NMv-leden hebben zich voor hun kwaliteitsborging laten registreren bij verschillende registers. Dat is voor onze leden enorm kostbaar. Bovendien vertroebelt het bestaan van verschillende registers het zicht op de kwaliteit van de mediators voor opdrachtgevers. Om deze redenen is de NMv als belangenvertegenwoordiger van mediators altijd voorstander geweest van één register. De NMv heeft op tal van momenten gepleit voor overleg tussen de registers om de krachten te bundelen.

De vraag komt dan op:

  1. welke mediators kunnen worden opgenomen in dat éne centrale register, en
  2. wie gaat dat register beheren?

De NMv is van mening dat zowel mediators die zijn geregistreerd of gecertificeerd bij ADR, IMI, MfN en vFas kunnen worden opgenomen in dat éne centrale register. NMv bestuurders Willem Ruiterman en Gjalt Schippers zijn druk met gesprekken met het ministerie, de politiek, de huidige registers en andere belanghebbenden. Deze gesprekken lopen moeizaam. Het ministerie heeft dit voorzien en de NMv als belangenvereniging gevraagd om alle betrokken partijen in het werkveld bijeen te brengen. Een intensief traject dat de nodige hobbels en uitdagingen met zich brengt. Maar bovenal zeer veel inspanningen vraagt om tot één geluid, één werkveld te komen. Dat is waar jouw NMv voor staat.

Het NMv bestuur wil haar leden zo frequent mogelijk op de hoogte houden van het verloop van de gevoerde gesprekken en (internationale) contacten.

De NMv is er voor alle mediators en verwijzers, ongeacht bij welk van de huidige registers men is aangesloten.

-De mediation wet-

Ook dit is iets waar veel over te doen is. Is een mediation-wet nodig, of niet? En als die er komt welke mediators vallen dan onder die mediation-wet? Wat zijn de voordelen van een beëdigde mediator en zijn er wellicht ook nadelen? En wat zegt dat over de kwalificaties? Er wordt veel input gevraagd van de NMv en haar bestuur om (in co-creatie) met verschillende partijen de contouren voor zo’n wet aan te geven.

Het NMv bestuur is druk bezig met het formuleren van input. Niet alleen op een eventuele mediation-wet maar ook op diverse andere wetsvoorstellen waar de NMv voor wordt gevraagd. Om te peilen hoe de NMv-leden over een mediation-wet denken, hebben we de afgelopen jaren twee ledenpeilingen gehouden. Uit de reacties kwam duidelijk de verwachting van de leden naar voren dat de NMv zich in de discussie over de mediation-wet actief opstelt, zodat mediation en mediators hun plek in de samenleving krijgen en houden.

Wij doen de oproep om actief mee te denken. Achterover leunen is onvoldoende. Het gaat immers om jouw professionele toekomst! Ieders input is dan ook welkom via willem.ruiterman@mediatorsverniging.nl of gjalt.schippers@mediatorsvereniging.nl.

-NMv Vakgroepen-

Het NMv bestuur is conform onze statuten gestart met de vakgroepen. Hulpzoekenden en rechtzoekenden willen een mediator met een expertise, een specialist. Alle vakgroepen worden vertegenwoordigd door een vakgroep coördinator of coördinatieteam. De vakgroep coördinatoren staan in directe verbinding met het NMv bestuur. Vakgroepen zijn autonoom in het organiseren van intervisiebijeenkomsten, symposia, enzovoorts.

Dit is een twee-richting model waarbij het bestuur enerzijds informatie krijgt over wat er speelt in de vakgroepen en hoe het een vakgroep kan helpen en anderzijds het bestuur de commissieleden op reguliere basis kan informeren over actualiteiten, zoals de promotie van mediation, de mediation-wet of een centraal register.

Vakgroep NMv International

Nederland is een plek waar veel mensen uit ander landen werken en leven, met andere culturen en talen. Ook zij zullen zeker ook een keer behoefte hebben aan professionele mediation. Het bestuur heeft Thomas John bereid gevonden vakgroep coördinator te zijn van deze vakgroep. Het bestuur is samen met Thomas druk bezig de vakgroep vorm te geven. De vakgroep wil nader stilstaan bij certificering, kennisniveau en onderhoud daarvan (PE/CPD) alsmede internationale activiteiten.

(English version)
The Netherlands is a place where many people from other countries work and live, with different cultures and languages. They too will definitely need professional mediation at some point. The board has found Thomas John willing to be the practice group coordinator for this practice group. The board, together with Thomas, is busy shaping the practice group. The practice group wants to further consider certification, level of knowledge, and maintenance thereof (PE/CPD) as well as international activities.

-Onze NMv Social media-

Sinds begin april is de nieuwe website van de NMv in de lucht. Een website vol met informatie over mediation, over ledenvoordelen, met actuele nieuwsberichten en over onze verschillende lidmaatschappen. De website leeft en geeft een goed beeld van onze NMv professionaliteit.

Vindeenmeditor.nl

Onze website Vindeenmeditor.nl groeit. Sinds de start is het aantal vindbare NMv-mediators gegroeid met 21%. Verzoeken van niet-NMv leden om op deze website vindbaar te zijn komen met regelmaat binnen. We gaan dat vooralsnog niet honoreren, Vindeenmediator.nl is er voor onze leden. We hebben voor opleiders de mogelijkheid gemaakt om te kunnen adverteren op Vindeenmediator.nl.

Ben je nog niet vindbaar op vindeenmediator.nl meld je dan aan.

LinkedIn

Op Linkedin kunnen wij als professionele mediatorsvereniging berichten kenbaar maken aan meerdere groepen die interesse hebben in mediation. We plaatsen daar onze nieuwsberichten en andere berichten. Ook onze LinkedInpagina heeft het afgelopen jaar een groei doorgemaakt van 20% nieuwe volgers. Op dit moment loopt er een campagne om mediation te promoten en verder onder de aandacht te brengen van verwijzers, onze partnerleden. Jouw steun is daarbij nodig. Door de berichten door te posten op je eigen pagina, leg je verbinding!

Facebook en Instagram

En dan Facebook en Instagram. Veel van onze mediation klanten zitten op facebook en Instagram. Mooie platforms om onze websites te presenteren. Vanaf eind juni gaan we hier extra aandacht aan geven.

-Tijdschrift Conflicthantering en Nederlandse Mediation-

De vaktijdschriften worden goed ontvangen en de oplage is groeiende. Bestuurslid Hans Bekkers is samen met de redactie druk bezig de vier edities voor 2024 vorm te geven en zzoals altijd van een professionele inhoud te voorzien. De redactie van TC heeft het voornemen om -net als vorig jaar- een symposium te organiseren waar een thema van TC centraal staat. In 2023 vond in de Uilenburgersjoel in Amsterdam het drukbezochte symposium plaats over grensoverschrijdend gedrag, parallel aan het verschijnen van de TC waar regerings-commissaris Mariëtte Hamer gastredacteur was. Van 2024 heb je de eerste editie met het thema rouw al mogen ontvangen. De reacties zijn heel positief.

TC Digitaal

Vanaf eind april zijn, voor onze NMv leden, de edities ook digitaal te lezen via het ledendeel van de website. Naar aanleiding van het lezersonderzoek over TC/NM is de online versie toegevoegd. Vele leden ontvangen bij voorkeur de gedrukte versie, maar ook zijn er veel leden die TC/NM op hun mobiel willen lezen.

Heb je de doorbladerbare edities van Tijdschrift Conflicthantering inclusief Nederlandse Mediation al gezien op het ledengedeelte? Wij horen graag je reactie via secretariaat@mediatorsvereniging.nl.

Wat niet is veranderd: via het ledendeel kun je het hele archief van TC en NM raadplegen. Daar kun je losse artikelen -dus ook van oudere jaargangen- opzoeken, lezen en desgewenst als pdf downloaden.

-Onze NMv vrijwilligers-

Een vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. Daarom zie je steeds weer in onze nieuwsbrieven een oproep om je aan te melden als vrijwilliger. Zelfs als je maar een uurtje in de week beschikbaar hebt ben je welkom als vrijwilliger. Heb je affiniteit met social media, wil je meehelpen een activiteit te organiseren, wil je plaatsnemen in de kascommissie, wil je vakgroep commissielid worden? Meld je dan aan als vrijwilliger.

Verder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image