Login mediator

Bestuur NMv

 

Frederique van Zomeren – voorzitter

“Mediation is mijn werk en mijn passie. Mediation als gelijkwaardig alternatief voor rechtspraak in conflictoplossing, als een hoogkwalitatieve en zelfstandige professie met een rijke diversiteit aan beroepsbeoefenaars, daar zet ik mij met de NMv voor in. En als bestuurslid in de Mediatorsfederatie Nederland zorg ik voor de belangenbehartiging van de NMv-mediators richting politiek en overheid.”

Portefeuille Belangenbehartiging

 • Verenigingsbeleid
 • Beleid algemeen
 • Bestuurslid MfN
 • Contacten met de politiek
 • Eerste aanspreekpunt media
 • Contact voorzitters regio’s en sectoren
 • ICC
 • Mediationveld: strafzaken en teammediation
 Foto_Hans_Fibbe Hans Fibbe – secretaris

“Visie en strategie zijn voor mij kernwoorden als het gaat om de functie van bestuurssecretaris, naast de aandacht voor een solide bedrijfsvoering en praktische dienstverlening: het kernproces van de vereniging. Van het bestuur zal veelal in eerste instantie de energie moeten komen, vervolgens overgenomen door de andere leden van de vereniging. Maar het kan ook andersom! Ons prachtige vak vraagt om die energie en geeft ook veel energie terug!”

Portefeuille Netwerken en Bestuurszaken/ secretariaat

 • Activiteitenoverzicht NMv
 • Beleid algemeen
 • Business services
 • Contact voorzitter regio’s en sectoren
 • Verenigingssecretariaat
 • Verenigingsbeleid
 • Reglement NMv
 • Ledenkwesties
 • Mediationveld: familiezaken, buurtbemiddeling
Arie Nennie – penningmeester

“De mediationwereld is volop in beweging en ik zie een belangrijke rol weggelegd voor de NMv. Als penningmeester zet ik mij in voor een gezond financieel beheer van de vereniging, wat vooral in deze periode van groot belang is. Dit betekent financieel de vinger aan de pols en scenario’s uitwerken voor de toekomst. In overleg met alle betrokkenen ontwikkel ik initiatieven voor financiële ondersteuning van verdere ontwikkeling van de NMv en van mediation in Nederland.”

Portefeuille Financiën 

 • NMv Financiën
 • Budgetbewaking
 • Begroting
 • Fondsenwerving
 • Vertegenwoordiging vereniging in financiële zaken
 • Mediationveld: bussinessmediation, financiële-, fiscale- en belastingmediation
  Eline van Tijn – algemeen bestuurslid

“Mediation heeft de toekomst! De NMv is een krachtige partij in de branche en ik maak mij daar graag sterk voor. We hebben een prachtig vak. Met elke mediation maken we de wereld een stukje beter. Met zoveel enthousiaste professionals reken ik er op dat er nog vele initiatieven komen om ons vak beter op de kaart te zetten. Zoals door ons actieve ambassadeursnetwerk.”

Portefeuille Marketing en communicatie

 • Ambassadeursnetwerk NMv
 • PR, marketing en communicatie
 • Lustrumactiviteiten
 • Tijdschrift Conflicthantering (redactie)
 • Mediationveld: arbeidsmediation, zakelijke mediation
Nog in te vullen – algemeen bestuurslid

Portefeuille Kwaliteit en professionalisering

 • Activiteitenoverzicht NMv (inhoudelijk programma)
 • Co-mediation
 • Contacten met opleidingsinstituten
 • Intervisie
 • Ledenwerving
 • Mediationveld: overheid, UWV, Belastingdienst, Arbodiensten

Vragen?

Heeft u vragen aan een van de bestuursleden, mail dan naar info@mediatorsvereniging.nl of bel met het secretariaat via het nummer 010 2012350. De medewerkers van het secretariaat zorgen dan dat uw vraag bij de juiste bestuurder komt.

Download de statuten

Download het huishoudelijk reglement

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.