Nederlandse Mediators vereniging

NMv vertrouwenspersoon

De NMv vertrouwenspersoon fungeert als mentor voor kwesties waarmee je als mediator geen raad weet en geeft preventief advies bij een klachtdreiging. Ook ondersteunt de vertrouwenspersoon mediators tegen wie een klacht is ingediend of een tuchtzaak loopt.

text image
NMv vertrouwenspersoon

PeteR Clark

PeteR Clark (1963) heeft jarenlange ervaring als NMv vertrouwenspersoon, klachtbehandelaar en adviseur medezeggenschap, vaak in complexe omgevingen en belangentegenstellingen bij zowel bedrijven als overheden.

PeteR’s drive ligt in het luisteren naar mensen, het verbinden van mens en organisatie en op een gedegen klachtafhandeling. PeteR is onder andere voorzitter van de werkgroep Externe Vertrouwenspersonen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Peter is als NMv vertrouwenspersoon gedurende kantooruren bereikbaar.

Bel PeteR
text image
text image
NMv vertrouwenspersoon

Annemiek Hakkers

Annemiek zet zich in als Mediator,Trainer en Coach op het gebied van conflicthantering, effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

Als NMv vertrouwenspersoon werkt Annemiek onafhankelijk, neutraal en vertrouwelijk met een geheimhoudingsplcht (die aanhoudt na beëindiging van de begeleiding van de melding)

Annemiek is als NMv vertrouwenspersoon gedurende kantooruren bereikbaar.

Bel Annemiek

De NMV vertrouwenspersoon

Wij luisteren naar jou

In geval van ‘zich geen raad weten’ en preventie
Het gaat bij deze gevallen in de kern meestal over de grenzen van de verantwoordelijkheid en de precieze positie van de betrokken mediator in een lopende mediation. Het verwerven van voldoende afstand tot wat er speelt, is bijna altijd wat de mediator – bewust of onbewust – zoekt. Iets anders wordt het, indien er daadwerkelijk een klacht is ingediend.

In geval van een ingediende klacht
Als er een klacht is ingediend, dan komt deze terecht bij een klachtenbehandelaar dan wel eindigt deze als een tuchtzaak. De klachtenbehandeling is een meer informele fase waarin de klagende partij in het middelpunt staat en heeft tot doel een bevredigende oplossing te vinden voor de klacht van deze partij waarmee de mediator kan instemmen.

Wat doet de vertrouwenspersoon hierbij voor de aangeklaagde? De vertrouwenspersoon gaat eerst na of de betrokken mediator iets niet goed (genoeg) heeft gedaan en zo ja, dan laat de vertrouwenspersoon hem of haar zo spoedig mogelijk het boetekleed aantrekken. Functioneerde de mediator goed, dan kijkt de vertrouwenspersoon mee naar wat de klagende partij nodig heeft om de klacht in te trekken.

Het tuchtrecht is een juridische fase waarin klachten worden getoetst aan wet- en regelgeving, in het bijzonder aan de gedragsregels van bij registers aangesloten mediators. Hierbij gaat het vooral om integriteit. De vertrouwenspersoon loopt nauwkeurig na wat de betrokken mediator feitelijk in de mediation heeft gedaan dan wel nagelaten. In het verweer staat het eigen belang van de mediator voorop. Dit mag en moet ook. Hoger beroep is mogelijk. Hierin wordt de casus nog sterker juridisch beoordeeld. Het is voor de mediator ‘de laatste kans’. De vertrouwenspersoon draagt dan zorg voor een zo goed mogelijke behandeling, passend bij de specifieke kenmerken van de casus. Dit laatste is vooral voor familiemediators van groot belang, omdat de situatie waarin zij moeten functioneren bijzonder veeleisend kan zijn.

Sociale kaart
Wil je weten naar welke organisaties een mediator kan doorverwijzen tijdens een caucus of na de mediation?

De vertrouwenspersoon als informatiebron
De NMv-vertrouwenspersonen zijn er voor alle NMv mediators, ongeacht hun specialisatie. Dus mediators met als werkgebieden arbeid, familie, overheid en strafrecht. Je kunt de NMv vertrouwenspersoon benaderen met verschillende vragen over bijvoorbeeld:

 • de afronding van een mediation
 • het proces van mediation
 • het aanleveren van informatie aan een advocaat
 • het al dan niet doorgaan met een mediation zonder zichtbare voortgang terwijl partijen verder willen
 • de vraag of een mediation afgerond is of niet
 • de vraag of een bepaalde actie tijdens een mediation wel of niet klacht waardig was
 • het opzetten van een intervisiegroep

De vertrouwenspersoon als vertrouwenspersoon
De NMv-vertrouwenspersonen zijn er voor alle NMv-leden. Ervaar je een ongewenste omgangsvorm tussen jou en een van de partijen, tussen de partijen onderling of tussen jou en de co-mediator of collega-mediator? Benader dan de NMv-vertrouwenspersonen.

Je kunt bij ons terecht met vragen, zoals

 • hoe te handelen als een of beide personen met een conflict op het werk dichter bij de mediator staat
 • hoe te acteren in een mediation met seksuele intimidatie tussen werkgever en werknemer
 • hoe om te gaan met een dwingende partij zonder de regie te verliezen
 • hoe te handelen wanneer er geen klik is tussen co-mediator en de mediator

De NMv-vertrouwenspersonen bieden altijd een luisterend oor en staan jou als NMv mediator met raad en daad bij. Schroom dus niet om hen te benaderen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image